Zastava Bosne i Hercegovine

U TOKU DONOŠENJE PRAVILNIKA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE


Ministarstvo rudarstva i energetike pozvalo je lokalne samouprave da u što kraćem roku donesu pravilnike koji će omogućiti da počne raspisivanje javnih poziva u svih 67 gradova i opština koje učestvuju u programu energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Kako bi procedura donošenja pravilnika bila što jednostavnija i efikasnija, a uslovi za građane ujednačeni na celoj teritoriji Srbije, Ministarstvo je gradovima i opštinama koje su dobile sredstva na javnom pozivu dostavilo model pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Model, koji je predstavljen na onlajn sastanku sa predstavnicima svih 67 lokalnih samouprava, sadrži opšte kriterijume koji treba da olakšaju lokalnim samoupravama da donesu svoje kriterijume za sprovođenje javnih poziva na svojoj teritoriji za mere za koje su konkurisali (zamena stolarije, izolacije, grejnog sistema, solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode).

Pravilnike usvajaju nadležni organi jedinica lokalne samouprave, nakon što prethodno pribave saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike.

Opšti uslovi za građane, koji su jednaki na teritoriji Srbije, odnose se na rešenje o utvrđivanju porezu na imovinu, upis stambenih jedinica u katastar, fotokopiju lične karte i dokaz o vlasništvu nad stambenim objektom.

Zbog velikog interesovanja građana i značaja programa energetske sanacije, Ministarstvo je pozvalo lokalne samouprave da u što kraćem roku, donesu neophodne pravilnike, koji su preduslov za raspisivanje javnih poziva, najpre za privredne subjekte koji će izvoditi radove, a nakon toga i za građane.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.06.2021.
Naslov: Redakcija