Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: U porastu broj gađana koji samostalno uplaćuju doprinose. Ukoliko se iz nekog razloga prestane s uplatama, novac se ne vraća, a prestaje i da važi svojstvo osiguranika


U Srbiji u ovom trenutku 22.912 ljudi samostalno uplaćuje sebi doprinose po članu 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019), čime stiču uslov da posle najmanje 15 godina uplaćenog staža steknu i penziju.

Reč je o onima koji nisu zaposleni, ili su bili pa su dobili otkaz i nedostaje im nekoliko godina staža da bi ispunili uslov za odlazak u penziju. Početkom godine taj broj je bio manji i staž je na ovaj način sebi regulisalo 19.320, ili za oko 3.500 manje nego sada, potvrđuju podaci Fonda PIO.

Reč je, dakle, o onima koji nisu obavezno osigurani, odnosno nisu korisnici prava na penziju. Pravo imaju svi oni koji nisu osigurani (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci...) pod uslovom da su starija od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u našoj zemlji, ili u državi s kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, kao i da nisu navršili godine života propisane za sticanje prava na penziju.

Podnosilac zahteva filijali fonda za uključenje u samostalnu uplatu doprinosa dobija rešenje filijale i u obavezi je da redovno mesečno uplaćuje doprinose po osnovici za koju se u zahtevu opredeli. Fond PIO upisuje staž osiguranja po osnovu ovih uplata i taj period je efektivni staž po osnovu koga se koristi pravo na penziju.

Dakle, osiguranicima koji su doprinose za PIO po članu 15 uplaćivali u tačnom iznosu i u roku dospelosti, podaci se registruju u matičnoj evidenciji i predstavljaju osnov za obračun penzija, kada se za to steknu pravni uslovi. Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Ukoliko osiguranik neće više da uplaćuje doprinose po članu 15, mora da podnese zahtev za prestanak osiguranja.

U PIO napominju da uplata doprinosa po članu 15 ne podrazumeva zdravstveno osiguranje. Svi zainteresovani biraju jednu od 13 ponuđenih osnovica osiguranja, nezavisno od školske spreme. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.), najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnu godinu, što je za 2020. godinu 25.801 dinar, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 368.590 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5 odsto, što znači da se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa kreće u rasponu od 6.579,26 do 93.990,45 dinara. Iznos osnovice menja se početkom godine, a o novim iznosima doprinosa građani se informišu u filijalama Fonda PIO ili na sajtu fonda.

Doprinos se uplaćuje uplatnicom, na šalterima pošta ili banaka, do 15. u mesecu, za prethodni mesec. Odabrana osnovica se može promeniti, s tim što promena podrazumeva podnošenje novog zahteva. Upitani šta se dešava s onima koji počnu da uplaćuju sebi doprinose pa iz nekog razloga moraju da prekinu jer nemaju više novca, da li se njima priznaje ono što su uplatili ili taj novac propada, u PIO objašnjavaju da je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o PIO, koji je stupio na snagu 30. septembra 2018. godine, predviđeno da ukoliko ne plate doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, prestaje svojstvo osiguranika najranije s poslednjim danom za koji je doprinos plaćen. Rok dospelosti je 15. u mesecu za prethodni mesec.

Rešenje o prestanku svojstva osiguranika po ovom osnovu fond donosi po službenoj dužnosti. Ovi osiguranici neće moći da izvrše naknadne uplate doprinosa za period za koji doprinos nije plaćen šest meseci od dana dospelosti, ali mogu podneti novi zahtev i nastaviti od tog dana s uplatom doprinosa.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 04.07.2020.
Naslov: Redakcija