Zastava Bosne i Hercegovine

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Pooštriti mere zaštite od širenja virusa Kovid-19 u zgradama sudova i javnih tužilaštava. Razmotriti izmene procesnih zakona i sudske prakse koje bi smanjile broj sudskih postupaka


Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) poziva na pooštravanje mera zaštite od širenja virusa Kovid-19 u zgradama sudova i javnih tužilaštava, kao i na izmene procesnih zakona.

Najveće sudove dnevno poseti više stotina, odnosno više hiljada građana i zaposlenih, koji često borave u prostorijama koje nemaju prirodnu ventilaciju i zato je potencijal širenja zaraze vrlo visok.

Kako se navodi, to nameće dve vrste obaveza – preduzimanje hitnih mera zaštite zdravlja, kao i razmatranje izmena procesnih zakona i sudske prakse koje bi smanjile broj sudskih postupaka.

Kada su u pitanju hitne mere, AKPA podseća da je Gradski zavod za javno zdravlje Beograda još 4. maja izdao instrukcije za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja Kovid 19 virusa, koje su, između ostalog, predviđale obaveznu proveru telesne temperature svim zaposlenima i svim posetiocima pre ulaska u sudove, a ove mere nikada nisu sprovođene.

Danas, kada je aktivnost virusa ponovo na visokom nivou i kada su potvrđeni slučajevi zaraze među sudijama, tužiocima i pomoćnim osobljem, uvođenje ovakve mere je nužno.

Koraci koje je potrebno preduzeti kako bi se smanjio broj sudskih postupaka su inače potrebni preopterećenom srpskom pravosuđu, a ovo pitanje aktualizuje stanje epidemije u kojoj se nalazimo i iz koje, po svemu sudeći, nećemo izaći u dogledno vreme, navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, AKPA ukazuje da se najveći broj sudskih postupaka koji opterećuje i usporava naše pravosuđe odnosi na sporove male vrednosti u kojima sudovi odlučuju o potraživanjima koja ne prelaze iznose od nekoliko hiljada dinara, a ima i postupaka čija je vrednost ispod jednog dinara.

Uz to, u većini tih postupaka sudovi raspravljaju o istim ili sličnim pravnim pitanjima. Drugi pravni sistemi su ovakve situacije pokušali da reše uvođenjem instituta kolektivne tužbe, gde u okviru jedne parnice može da učestvuje više hiljada lica, i gde jedna presuda može da predupredi podnošenje hiljade novih tužbi, te na ovaj način štiti ne samo pravni, već i ekonomski sistem.

U vremenu pred nama usvajanje zakonskih izmena u tom pravcu i brže formiranje sudske prakse direktno bi, smanjenjem broja sudskih predmeta, uticalo i na smanjenje frekvencije građana u pravosudnim organima i time delovalo preventivno i na širenje virusa, jer su pravosudni organi jedni od najposećenijih javnih prostora, ističu iz Kluba.

Iz tih razloga AKPA će u narednim danima podneti inicijativu Ministarstvu pravde za izmenu Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020) koji bi omogućio ovakvu reformu.

Izvor: Vebsajt Danas, 03.07.2020.
Naslov: Redakcija