Zastava Bosne i Hercegovine

POSTUPAK U SLUČAJU GUBITKA ZDRAVSTVENE KNJIŽICE


 

Gubitak zdravstvene knjižice jedan je od problema sa kojima se pacijenti najčešće suočavaju. U ovakvoj situaciji, problem se može rešiti u samo nekoliko koraka i nakon što knjižicu u "Službenom glasniku" proglasite nevažećom, i na portalu "eUprave" se možete prijaviti za novu ispravu.

 

KORAK 1

 

Osigurana osoba koja je izgubila zdravstvenu knjižicu treba da je odjavi tako što će popuniti određenu priznanicu i uplatiti iznos od 798 dinara na ime objavljivanja oglasa o izgubljenom dokumentu u "Sl. glasniku RS". Na osnovu kopije priznanice, koja je dokaz da je prethodna knjižice odjavljena, osiguranik može predati zahtev za izdavanje nove u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

 

KORAK 2

 

Takođe, umesto odlaska u neku od filijala, građani se za novu zdravstvenu knjižicu mogu prijaviti i preko portala "e-Uprave" gde će izabrati opciju elektronsko podnošenje zahteva. Potrebno je prvo da popunite lične podatke koji su navedeni u formularu.

 

KORAK 3

 

Nakon toga, potrebno je da unesete podatak o nosiocu osiguranja, odnosno podatak koji je vidljiv na staroj zdravstvenoj knjižici i potvrdite na dugme "preuzmite podatke" nakon čega će u obrascu biti vidljivi vaši podaci. Ukoliko želite da vam se zdravstvena knjižica dostavi na kućnu adresu, potrebno je da to označite na obrascu. Troškove poštarine plaća naručilac.

 

KORAK 4

 

Pre nego što potvrdite klikom na dugme "Podnesite zahtev" potrebno je da čekirate, odnosno kliknete na kvadratić koji se nalazi ispred polja "Saglasan/saglasna sam sa uslovima korišćenja".

 

KORAK 5

 

Kada podnesete zahtev, otvoriće vam se nova stranica, na kojoj ćete videti parametre za uplatu troškova. Neophodno je da platite 400 dinara ako knjižicu preuzimate u nekoj od filijala, odnosno 469 dinara, ukoliko želite da vam se dostavi na kućnu adresu. Potrebno je da uplatu uradite prema tačno navedenim parametrima kako biste dobili novu zdravstvenu knjižicu.

 

 

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 03.07.2020.
Naslov: Redakcija