Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE OBAVEZE U SKLADU SA NOVODONETIM PODZAKONSKIM AKTIMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Paragraf organizuje vebinar 17. jula 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje veninar o novim obavezama u skladu sa novodonetim podzakonskim aktima Zakona o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 91/2019).

Vebinar će biti održan 17. jula 2020. godine.

Vebinar je namenjen pravnicima, ekonomistima, i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki koji žele da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa, da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki kod naručilaca, kao i poslova na pripremi i podnošenju ponuda u postupcima javnih nabavki kod privrednih subjekata - ponuđača.

Instruktivna predavanja pružaju polaznicima upoznavanje sa svim novinama u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kao i uslovima uspešnog konkurisanja privrednih subjekata u postupcima. Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima na taj način, polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju šta ih očekuje u narednim postupcima javnih nabavki prema novim propisima.

Teme vebinara:

1. PRIPREMA I POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 • Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
 • Pojam i režim Društvenih i drugih posebnih usluga
 • Uređenje načina sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje - Poseban akt naručioca
 • Novine kod zaključivanja okvirnog sporazuma
 • Oblikovanje nabavki u partije
 • Pokretanje postupka - akti, rokovi i komisija za javnu nabavku

2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - OBJAVLJIVANJE, POJAŠNJENJA, IZMENE

 • Obavezna sadržina
 • Objavljivanje i dostavljanje
 • Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja
 • Novine kod tehničkih specifikacija
 • Sredstva obezbeđenja
 • Prikaz obrazaca utvrđenih podzakonskim aktima

3. PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PONUDE - ROKOVI, KOMUNIKACIJA

 • Rokovi za podnošenje ponuda – određivanje, primerenost, produženje
 • Način komunikacije naručioca i ponuđača
 • Opcije za ponuđače na Portalu JN

4. OTVARANJE I STRUČNA OCENA PONUDA

 • Novine u postupku otvaranja ponuda prema novom podzakonskom aktu
 • Dodatna objašnjenja i dozvoljene ispravke u ponudi
 • Uslovi za dodelu ugovora
 • Izveštaj o postupku javne nabavke i odluka o dodeli ugovora/obustavi postupka
 • Najvažnije novine i mogućnosti u zaštiti prava ponuđača
 • Zaključenje ugovora

Predavači su urednici stručnih časopisa, stručni konsultanti i članovi radne grupe za izradu Nacrta zakona.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Nove obaveze u skladu sa novodonetim podzakonskim aktima Zakona o javnim nabavkama".

 

Izvor: Redakcija, 06.07.2020.