Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Liste kandidata sa ocenama sa ispita za osnovne i prekršajne sudove, te Apelacioni sud u Beogradu


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br.124/20 od 16.10.2020. godine, koju objavljuje dana 02.06.2021. godine na svojoj internet stranici u 14:40 časova.

Preuzmite:

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za prekršajne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br.124/20 od 16.10.2020. godine, koju objavljuje dana 02.06.2021. godine na svojoj internet stranici u 14:40 časova.

Preuzmite:

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Apelacioni sud u Beogradu po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br.36/21 od 09.04.2021. godine, koju objavljuje dana 02.06.2021. godine na svojoj internet stranici u 14:45 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 02.06.2021.
Naslov: Redakcija