Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Rasprava će trajati do 23. juna 2021. godine


U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast zaštite od buke u životnoj sredini, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu do 23. juna 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija. privrednih subjekata. poslovnih udruženja, stručne javnosti, međunarodnih organizacija. kao i drugi zainteresovani učesnici.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: upravljanje@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini".

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine analiziraće sve primedbe. predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona, koji će u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti na svojoj internet stranici i na portalu e-uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zaštite životne sredine, 03.06.2021.
Naslov: Redakcija