Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen veći broj zakona i odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju


U danu za glasanje Narodna skupština usvojila je:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi,

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji,

3. Zakon o predmetima od dragocenih metala,

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu,

5. Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka,

6. Zakon o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji,

7. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja,

8. Odluku o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva i

9. Odluku o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Pošto je Narodna skupština obavila glasanje o svim tačkama dnevnog reda, zaključena je Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija