Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA: Zakon će uticati na proizvođače, uvoznike ili zastupnike proizvođača predmeta od dragocenih metala koji predmet označavaju znakom proizvođača, uvoznika ili zastupnika koji se određuje rešenjem direkcije i važi 10 godina, koji ukidanjem roka važenja rešenja više neće biti u obavezi da direkciji podnose zahtev za obnavljanje rešenja o znaku, proizvođaču, uvoznika ili zastupnika


Zakonom o predmetima od dragocenih metala se na sveobuhvatan način uređuje obavljanje delatnosti proizvodnje, prometa i nadzora u oblasti predmeta od dragocenih metala iz sledećih razloga od kojih je najznačajnije to što se vrši usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Naime, važećim zakonom propisano je nadzor nad predmetima od dragocenih metala vrši Direkcija za mere i dragocene metale preko lica ovlašćenih za vršenje nadzora. Tim zakonom propisani su i uslovi koja lica ovlašćena za vršenje nadzora moraju da ispunjavaju, kao i obrazac i sadržinu službene legitimacije.

Ovim zakonom se u pogledu uslova koje mora da ispunjava inspektor koji vrši nadzor nad predmetima od dragocenih metala, kao i u pogledu posedovanja službene legitimacije, vrši upućivanje na zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Izvršava se obaveza utvrđena tačkom iz Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz procene rizika za pranje novca i procene rizika za finansiranje terorizma koja se odnosi na neophodnost preciziranja i razgraničenja nadležnosti u delu nadzora kontrole proizvodnje, prometa, otkupa i vođenja evidencije predmeta od dragocenih metala.

Razrađene su odredbe koje se odnose na otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala. S tim u vezi, uveden je pojam otkupljivača kao privrednog subjekta koji je registrovan u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je registrovan u Direkciji za mere i dragocene metale kao otkupljivač predmeta od dragocenih metala.

Otkup upotrebljavanih predmeta ili njihovih delova od dragocenih metala može da vrši samo otkupljivač na označenom otkupnom mestu koji prilikom otkupa izdaje otkupni list.

Otkupljivač je dužan da vodi evidenciju o otkupu predmeta i proizvođači će morati da vrše otkup predmeta radi obezbeđivanja sirovina za svoj rad, ali uz uslov da se registruju kod direkcije kao otkupljivači.

Preciziraju se odredbe koje se odnose na nadzor u oblasti predmeta od dragocenih metala. Direkcija za mere i dragocene metale zadržava nadležnost za vršenje nadzora nad predmetima dragocenih metala i proizvođačima tih predmeta, a tržišni inspektori sprovode i nadzor nad prometom predmeta i otkupljivačima predmeta u skladu sa ovim zakonom, kao i propisima kojima se uređuje evidencija prometa u trgovini i tržišni nadzor.

Ovim zakonom nije obuhvaćeno investiciono zlato koje je definisano u smislu propisa kojim je uređen porez na dodatu vrednost, PDV, kao ni investiciono srebro, platina i paladijum, s obzirom da se radi o specifičnoj vrsti štednje, odnosno novca.

Ukinuta je mogućnost ovlašćivanja tela za ispitivanje i žigosanje predmeta, s obzirom da od 2011. godine, kada je uvedena ta mogućnost, nije bilo zainteresovanih privrednih subjekata za obavljanje tih poslova.

Ukinuto je oročavanje važećeg znaka proizvođača uvoznika i zastupnika koji je do sada važio 10 godina, čime se olakšava poslovanje tih privrednih subjekata.

Novina je odredba o vanrednom ispitivanju finoće predmeta od dragocenog metala, kojom se svakom zainteresovanom licu omogućava da u slučaju sumnje u stepen finoće predmeta taj predmet ispita u Direkciji za mere i dragocene metale.

Predložena rešenja uticaće na proizvođače, uvoznike ili zastupnike proizvođača predmeta od dragocenih metala koji predmet označavaju znakom proizvođača, uvoznika ili zastupnika koji se određuje rešenjem direkcije i važi 10 godina, koji ukidanjem roka važenja rešenja više neće biti u obavezi da direkciji podnose zahtev za obnavljanje rešenja o znaku, proizvođaču, uvoznika ili zastupnika.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je sektor tržišne inspekcije, koji kao organi državne uprave sprovode inspekcijski nadzor u oblasti predmeta od dragocenih metala tako što se preciznijim formulisanjem odredbi koje se odnose na razgraničenje nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora doprinosi efikasnijem organizovanju i obavljanju tih poslova.

Takođe, utiče na nove privredne subjekte otkupljivače upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala o kojima će se voditi evidencija, čime će se omogućiti kvalitetniji nadzor nad njihovim radom, na zainteresovana lica, pre svega, potrošače, odnosno kupce predmeta od dragocenih metala, kojima će se omogućiti vanredno ispitivanje finoće predmeta od dragocenog metala, što predstavlja dodatnu zaštitu pri kupovini ovih predmeta.

Dakle, donošenjem ovog zakona obezbediće se da Republika Srbija garantuje visok kvalitet predmeta od dragocenog metala na svom tržištu, kao i poštenu tržišnu utakmicu u cilju zaštite interesa kako potrošača, tako i proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala, navela je Anđelka Atanasković, ministar privrede.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 29.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija