Zastava Bosne i Hercegovine

OMOGUĆEN ELEKTRONSKI UPIT STANJA ZA POREZ NA IMOVINU U NOVOM SADU


Imajući u vidu veliko interesovanje sugrađana za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema koji je razvila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, koji omogućuje građanima i privredi da elektronskim putem izvrše uvid u svoje poreske obaveze, kao i da elektronskim putem izmire svoje obaveze, Gradska Poreska uprava Grada Novog Sada otvorila je posebnu telefonsku liniju korisničkog servisa, kao i posebnu mejl adresu na koju se građani mogu obratiti u svrhu dobijanja svog korisničkog imena i lozinke.

Naime, putem aplikacije koja je prilagođena i za mobilne telefone, omogućen je elektronski upit stanja za porez na imovinu, korišćenjem korisničkog imena i lozinke, a zahtev za dodelu korisničkog imena i lozinke obveznici od sada mogu podneti i elektronskim putem.

U skladu sa povećanim interesovanjem i brojem zahteva za korišćenje ove aplikacije, građani Novog Sada, počev od 4.5.2020. godine mogu se elektronskim putem obratiti na mejl adresu gpu@novisad.rs ili kontaktirati korisnički servis telefonom na broj 021/4871-707, te na lak, brz i jednostavan način dobiti svoje korisničko ime i lozinku u istom danu kada je zahtev i podnet, bez odlaska u Poresku upravu.

Nakon dobijanja korisničkog imena i lozinke, građani se mogu ulogovati na Portal jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije i uz pomoć jednog klika doći do informacija o svom porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima, kao i da izvrše elektronsko plaćanje. Napominje se da je korišćenje aplikacije besplatno i dostupno i za Android i iOS korisnike mobilnih telefona. Pozivanjem korisničkog servisa telefonom na broj 021/4871-707, građani svakog radnog dana u periodu od 8.00 do 14.00 časova mogu dobiti dodatna tehnička uputstva i tehničku podršku za korišćenje ove jednostavne i brze aplikacije.

Gradska Poreska uprava je unapredila dodatno ovaj proces, kako bi građanima omogućila da bez odlaska u Upravu nesmetano koriste aplikaciju, te obaveštava građane da je od sada dovoljno da elektronskim putem na mejl adresu gpu@novisad.rs upute zahtev za dodelu korisničkog imena i lozinke, sa podacima o obvezniku, nakon čega će, u kratkom roku, na mejl adresu sa koje su se obratili dobiti mejl sa odgovorom.

Korisničko ime i lozinka koji se na ovakav način dobiju su trajni, te građani obe šifre mogu koristiti kada god imaju potrebu da pristupe aplikaciji. Takođe, aplikacija omogućava i korišćenje QR koda, što je prvi put da je omogućen i ovaj vid tehničkog rešenja.

Izvor: Vebsajt RTV, 04.05.2020.
Naslov: Redakcija