Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA DA POKRENE POSTUPAK KONTROLE ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI RADA MUP-A TOKOM ZABRANE KRETANJA


Dvanaest udruženja građana podnelo je inicijativu Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, u vezi sa postupanjem policije po prijavama građana koje se odnose na okupljanja grupa građana koje u večernjim satima sa stambenih zgrada pale baklje i pirotehnička sredstva, kao i u vezi sa dodeljivanjem dozvola za kretanje u vreme zabrane kretanja.

Prethodnih nekoliko dana u sredstvima javnog informisanja i na društvenim mrežama objavljivani su snimci koji pokazuju da se tokom večernjih sati, za vreme zabrane kretanja uvedene Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja, širom Beograda i u drugim gradovima po Srbiji okupljaju grupe građana koji sa stambenih zgrada pale baklje i aktiviraju eksplozivne materije (pirotehnička sredstva) velike snage. U jednom takvom slučaju u Nišu, intervenisala je vatrogasna služba zbog opasnosti od izbijanja požara, a bilo je i slučajeva u kojima su se ovi građani verbalno sukobljavali sa stanarima stambenih zgrada sa kojih su bez njihovog odobrenja aktivirana pirotehnička sredstva, paljene baklje i aktivirana sredstva za video snimanje iz vazduha (tzv. dronovi).

Na društvenim mrežama su objavljene i tvrdnje građana koji su zvali policiju prijavljujući kršenje zabrane kretanja u večernjim satima i kršenje Zakona o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018)  (prekršaj iz člana 17 - paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje), kao i to da im je policija izjavljivala da nije nadležna i da ih je upućivala na lokalnu komunalnu policiju. U drugim slučajevima je preneto da je policija izlazila da mesto događaja ali da ništa nije preduzela budući da su policijski službenici utvrdili da građani koji su aktivirali pirotehnička sredstva sa stambenih zgrada i palili baklje imaju dozvole za kretanje koje im je izdao MUP za vreme vanrednog stanja.

Pozivajući se na član 32. Zakona o Zaštitniku građana("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007), udruženja građana traže od Zaštitnika građana da neodložno pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova i utvrdi:

 1. kojim građanima i iz kojih razloga Ministarstvo unutrašnjih poslova daje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja uvedene Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 i 60/2020),
 2. da li je i iz kojih razloga Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo da reaguje na pozive građana koji su prijavljivali vršenje prekršaja propisanog Uredbom za vreme vanrednog stanja (kršenje zabrane kretanja) i vršenje prekršaja propisanog Zakonom o javnom redu i miru (paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje), imajući u vidu propisanu nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova da održava javni red i mir, nadležnost policije da otkriva i rasvetljava prekršaje, otkriva i privodi nadležnim organima učinioce prekršaja, kao i obavezu policijskih službenika da kad prime prijavu koja sadrži elemente prekršaja istu odmah dostave organizacionoj jedinici policije nadležnoj za poslove prekršaja.

Podnosioci inicijative su:

 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 • Centar za pravosudna istraživanja - CEPRIS
 • Građanske inicijative
 • Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
 • Helsinški odbor za ljudska prava
 • Policy centar
 • Inicijativa mladih za ljudska prava
 • Odbor za ljudska prava Niš
 • Odbor za ljudska prava Negotin
 • Odbor za ljudska prava Valjevo
Izvor: Vebsajt Beogradski centar za ljudska prava, 04.05.2020.
Naslov: Redakcija