Zastava Bosne i Hercegovine

INSTRUKCIJA ZA PRIJEM STVARI U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE: Predaja stvari može se izvršiti samo u unapred utvrđenim danima na jednom, za to predviđenom, vidno obeleženom mestu u ustanovi/organizaciji, ispred ulaza u dvorište, uz sve mere zaštite, sa vidljivo napisanim potrebnim podacima. Stvari koje se ne mogu prethodno dezinfikovati se ne primaju, a ukoliko do toga ipak dođe, spaljuju se, uz sve mere zaštite, o čemu se mora upozoriti davalac stvari


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je korisnicima u ustanovama socijalne zaštite dozvoljeno da primaju stvari koje im šalju srodnici ili staratelji u skladu sa Instrukcijom o prijemu i postupanju do uspostavljanja povoljne epidemiološke situacije.

Resorno ministarstvo je pomenutu instrukciju uputilo svim ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, vodeći prvenstveno računa o tome da zaštita korisnika bude na najvišem nivou.

U ovom dokumentu se navodi da se predaja stvari može izvršiti samo u unapred utvrđenim danima na jednom, za to predviđenom, vidno obeleženom mestu u ustanovi/organizaciji, ispred ulaza u dvorište, uz sve mere zaštite, sa vidljivo napisanim potrebnim podacima.

Takođe, neophodno je da se pri prijemu sve stvari prvo dezinfikuju, a zatim i odlože na posebno opredeljeno mesto na 24 časa, pa da ih tek onda lice koje ima neposredne kontakte sa korisnikom u vreme trajanja vanrednih mera (negovatelj, medicinski tehničar) preda korisniku.

Stvari koje se ne mogu prethodno dezinfikovati se ne primaju, a ukoliko do toga ipak dođe, spaljuju se, uz sve mere zaštite, o čemu se mora upozoriti davalac stvari.

Ovom instrukcijom i korisnicima je određen način na koji moraju da koriste dobijene stvari, a zabranjena je i razmena istih među korisnicima.

Odgovorno lice, odnosno direktor, dužan je da ustanovi proceduru i kontroliše sprovođenje prijema, postupanja i predaje stvari korisniku, na način da ne ugrožava korisnike usluge smeštaja.

Takođe, odgovorno lice je dužno da u okviru izveštaja koje dostavlja Ministarstvu izvesti o donošenju procedure, njenom sprovođenju, kao i o svim okolnostima bitnim za zaštitu korisnika koje su proistekle primenom ove instrukcije, kao i procedure koju je doneo.

Izvor: Vebsajt Vlade, 04.05.2020.
Naslov: Redakcija