Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA: Rasprava će trajati do 3. maja 2023. godine


Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici koja je održana 01.04.2023. godine utvrdio je Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, koji se upućuje na javnu raspravu.

Javna rasprava saglasno odredbi člana 305. stav 3. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012, 86/2013 i 11/2023 - odluka US) traje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora AKS o utvrđivanju Nacrta tarife.

Pozivaju se članovi Advokatske komore Srbije da eventualne primedbe i predloge na objavljeni Nacrt tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata dostave u pismenom obliku, zaključno sa 03.05.2023. godine, na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/III sprat.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 04.04.2023.
Naslov: Redakcija