Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INSTRUKCIJA NARODNE BANKE SRBIJE O NAČINU PRIVREMENOG POSTUPANJA BANAKA U RADU SA OVLAŠĆENIM MENJAČIMA


Kako bi ovlašćenim menjačima u toku vanrednog stanja omogućila nesmetan rad i ispunjavanje obaveza u skladu s propisima o menjačkom poslovanju, Narodna banka Srbije je 6. aprila 2020. godine donela Instrukciju o načinu privremenog postupanja banaka u radu sa ovlašćenim menjačima (G. broj 4703).

Instrukcija se odnosi na banke koje imaju zaključene ugovore sa ovlašćenim menjačima u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova i njome se privremeno uređuje način postupanja banaka za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog usled širenja bolesti Covid-19.

Instrukcijom se propisuje:

– da banka ne može jednostrano da raskine ugovor koji je zaključila sa ovlašćenim menjačem samo zbog okolnosti koje se odnose na njeno izmenjeno poslovanje tokom trajanja vanrednog stanja nastalog usled bolesti Covid-19 (npr. smanjenje obima aktivnosti, privremeni prestanak rada pojedinih poslovnih jedinica i sl.);

– da je banka dužna da obezbedi minimum procesa rada, odnosno da preduzme sve potrebne aktivnosti radi omogućavanja ovlašćenom menjaču da ispuni propisane obaveze, u skladu sa ugovorom, a naročito prodaju efektivnog stranog novca banci, uplatu gotovine u dinarima na tekući račun kod banke i sl.

Ovom instrukcijom propisano je da su banke dužne da organizuju rad najmanje jedne ekspoziture ili svog drugog organizacionog dela / poslovne jedinice na teritoriji opštine, odnosno grada ili gradske opštine na teritoriji grada Beograda na kojoj je pre uvođenja vanrednog stanja radila jedna ekspozitura ili više njih ili drugih organizacionih delova / poslovnih jedinica banke, i to svakog radnog dana, najmanje dva sata u toku jednog dana, u vreme kada ne postoji zabrana kretanja na javnim mestima, pri čemu ta dva sata ne mogu da obuhvate poslednji sat pred početak zabrane kretanja, a u skladu s naredbom Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se uređuje ograničenje i zabrana kretanja lica na teritoriji Republike Srbije radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti.

Pored toga, banke će biti u obavezi da obezbede i telefonsku liniju za kontakt na koju se mogu javljati ovlašćeni menjači, kao i da podatke o brojevima telefona i informacije o radnom vremenu njenih ekspozitura ili drugih organizacionih delova / poslovnih jedinica za obavljanje poslova sa ovlašćenim menjačima objave na svojim internet prezentacijama.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 06.04.2020.
Naslov: Redakcija