Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANO DESETO I JEDANAESTO U NIZU SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU BUDŽETSKIH KORISNIKA I OSTALE AKTUELNOSTI I NOVINE U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA": Beograd, Sremska Mitrovica, 5. i 6. februar 2020. godine


U Beogradu i Sremskoj Mitrovici, 5. i 6. februara 2020. godine u organizaciji kompanije Paragraf, su održana savetovanja na temu "Izrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu budžetskih korisnika i ostale aktuelnosti i novine u poslovanju javnog sektora."

Na savetovanjima su predavali istaknuti stručnjaci kompanije Paragraf i urednici stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru".

Savetovanja su otvorena predavanjima Aleksandre Jovanović, višeg urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru". U okviru ovog dela savetovanja učesnicima seminara je dat prikaz osnovnih novina iz kolektivnih ugovora koji su značajni za javni sektor (visoko obrazovanje, studentski standard, zdravstvene ustanove, javna komunalna preduzeća, socijalna zaštita). Takođe, učesnici su upoznati ukidanjem ograničenja broja zaposlenih u javnom sektoru i odlaganjem početka primene zakona o platama u javnom sektoru, kao i sa osnovnim dilemama i rešenjima u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i odnosom tog zakona sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zatim je usledilo kratko izlaganje predstavnika kompanije Paragraf o prednostima digitalne kancelarije i obavezi izdavanja elektronske fakture, elektronskom dokumentu i elektronskom poslovanju

Nakon toga, u drugom delu savetovanja Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" učesnicima seminara je prikazala sve najvažnije aspekte vezane za utvrđivanje rezultata poslovanja, sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja, kao i utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu. Pored toga, učesnici su upoznati i sa novinama u propisima iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, kao i novinama u obračunu plata u 2020. godini

Savetovanja su bila namenjena direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, sredstava RFZO, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Svoje učešće na narednim savetovanjima na ovu temu možete obezbediti prijavom ovde.

Izvor: Redakcija, 06.02.2020.