Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen set poreskih zakona


U danu za glasanje, 06. decembra, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila:

 1. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu;
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 8. Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava;
 9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 10. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
 11. Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;
 12. Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
 13. Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;
 14. Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;
 15. Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i
 16. Zakon o agencijskom zapošljavanju.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice zaključena je Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.12.2019.
Naslov: Redakcija