Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NOVI ZAKON O RADU: Formiranje radnih grupa i javna rasprava o Nacrtu zakona planirani su za 2020. godinu, a njegovo usvajanje 2021. godine


Ministarstvo finansija prepoznalo je važnost da se za narednu godinu odvoji više novca za socijalnu zaštitu, za porodicu i decu, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević.

"Mi smo u odnosu na početni plan za 2019. godinu, u 2020. dobili 12,3 milijarde više, ili 139,2 milijarde dinara. Prevashodno će biti usmerene na razvoj socijalne zaštite. Ima nekih novih stvari koje želimo da uvedemo, kao što je dalji razvoj socijalnih karata, zatim za unapređenje rada centra za socijalni rad i svakako poboljšanje materijalnog položaja i povećanje nekih nadoknada, kad su u pitanju porodica i deca", rekao je ministar rada.

Đorđević je istakao da će se i u narednom periodu voditi briga o najstarijim sugrađanima i potvrdio povećanje penzija u narednoj godini od 5,4 odsto.

Donošenje novog Zakona o radu planirano je do kraja 2021. godine. Formiranje radnih grupa i javna rasprava o novom zakonu planirani su za narednu godinu.

Privredna komora Srbije je nedavno predložila izmene po pitanju bolovanja, a ministar Zoran Đorđević ističe da je ova oblast dobro regulisana i važećim Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje).

"Kada je u pitanju ova primedba, ili sugestija, ili predlog, više sam na strani sindikata i radnika, jer mislim da je ovaj Zakon o radu vrlo precizno definisao kako se koristi bolovanje", rekao je ministar.

Istakao je da član 103 reguliše kako se dokazuje bolovanje, a član 170, stav 3, tačka 3 i stav 3, tačka 7 i stav 4, kažu šta podrazumeva zloupotrebu i kako može da se dokaže da je zloupotreba u pitanju.

I naredne godine, jedan od prioriteta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biće izrada socijalnih karata, a ministar Đorđević je rekao da novi Zakon o osiguranju u slučaju povreda na radu, koji je u pripremi, nalaže da svi poslodavci moraju da osiguraju svoje radnike.

Ukoliko poslodavac nije preduzeo sve u skladu sa zakonom da zaštiti radnika, onda će osiguravajuća kuća, pored države, da tuži tog poslodavca, a može i sam radnik zato što nije dobio adekvatnu zaštitu i bezbednost na radu.

Predviđeno je i da bolovanje do 30 dana ne ide više na teret poslodavca, već da ide na teret osiguranja, tako da ukoliko postoji zloupotreba, onda osiguranje tuži radnika, dodao je Đorđević.

Izvor: Vebsajt Blic, 01.12.2019.
Naslov: Redakcija