Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE: Pravilnikom se uređuje prodaja prehrambenih proizvoda na kućnom pragu. Proizvođači moraju da se registruju kao preduzetnici i da plaćaju paušalni porez


Prodaja sa praga je mogućnost za gazdinstva da prodaju proizvode sa višim stepenom prerade, uz poštovanje zdravstveno-bezbednosnih uslova i prijavu u APR-u.

Prema propisima, proizvođači su direktno odgovorni za bezbednost i kvalitet hrane i moraju da ispune veterinarsko-sanitarne i opšte uslove higijene namirnica.

Svoje proizvode mogu prodavati na kućnom pragu ili dostavljati maloprodajnim objektima u svojoj opštini i susednim opštinama. Uslov je da su se prijavili kao preduzetnik u Agenciji za privredne registre (APR) i tako postali privrednik koji je u obavezi da ispunjava davanja prema državi, ali i ima mogućnost da svoje proizvode prodaje u većem obimu.

Pri izboru delatnosti u APR određuje se pretežna delatnost i na osnovu nje se plaćaju državi obaveze. Najbolji izbor je da ste "paušalac". Na taj način ste u mogućnosti da ostvarite godišnji prihod do osam miliona dinara i plaćate fiksnu obavezu državi. U zavisnosti od izabrane šifre delatnosti obaveze su na mesečnom nivou od 12.000 do 15.000 dinara (tu je uračunat porez na dohodak i doprinosi za PIO, zdravstvo). Niste u obavezi da imate prodajni objekat, niste u obavezi da posedujete fiskalnu kasu.

Proizvođači na sopstvenim poljoprivrednim gazdinstvima, moraju da prerađuju isključivo svoje proizvode. Prerada se obavlja u uslovima svoga domaćinstva uz poštovanje higijenskih minimuma određenih zakonom.

Oni proizvođači koji se bave i otkupom, to moraju da rade u objektima malog kapaciteta. Moći će da otkupe 50 odsto sirovine, a ostalo iz sopstvene proizvodnje.

Koliko je količinski moguće prodavati proizvode? To je određeno od strane Ministarstva poljoprivrede, a u nastavku je lista nekih od njih (na godišnjem nivou):

 • Brašno 32.000 kilograma
 • Testenina 20.000 kilograma
 • Voćni sokovi, nektari i slično 16.000 litara
 • Proizvodi od termički obrađenog voća (džemovi, marmelade) 10.000 kilograma
 • Sušeno i kandirano voće 16.000 kilograma
 • Proizvodi od termički obrađenog povrća (ajvar, ljutenica) 8.000 kilograma
 • Sušeno povrće 4.000 kilograma
 • Proizvodi od aromatičnog i začinskog bilja 8.000 kilograma
 • Hladno ceđena biljna ulja 16.000 litara
 • Prženi i pečeni proizvodi (pržene semenke i slično) 32.000 kilograma
 • Usitnjeni ili mleveni plodovi (maka, susama, lana) seckano voće, povrće, pomfrit, smrznuti program 8.000 kilograma

Za proizvode od mleka i mesa stroži su propisi, ali se mogu ispuniti uz olakšice u odnosu na velike prerađivačke kapacitete (nužna je potvrda od Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede), a tu su i godišnje kontrole mesa i mleka, uzorkovanje proizvoda.

Izvor: Vebsajt B92, 04.11.2020.
Naslov: Redakcija