Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/16, 113/17 i 95/18), u članu 39, stav 2. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 2.

U članu 40. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je potreba da se redefinišu rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora.

Zbog potrebe da se u predstojećem periodu sprovede detaljnija procena fiskalnog uticaja uključivanja svih zaposlenih u javnom sektoru u novi sistem plata i omogući planiranje i utvrđivanje troškova rada zaposlenih prema novom sistemu plata, kako bi se sprečilo da učešće mase zarada opšte države u bruto domaćem proizvodu poraste, pristupilo se izmeni Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru na predloženi način.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 39. stav 2. redefinisanjem roka u kojem će se uskladiti posebni zakoni.

Članom 2. menja se član 40. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru redefinisanjem roka od kojeg počinje primena zakona.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.11.2019.