Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENE ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I PROMETU NEPOKRETNOSTI: OVERA (SOLEMNIZACIJA) VRšI SE KAKO BI UGOVOR DOBIO KARATERISTIKE JAVNE ISPRAVE I KAKO BI MOGAO DA SLUžI KAO OSNOV ZA UPIS U JAVNU KNJIGU O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI


Skupština Srbije usvojila je većinom glasova izmene i dopune zakona o javnim beležnicima i o prometu nepokretnosti, koji predviđaju da od sada i građani i advokati mogu da sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti.

Za izmene Zakona o javnom beležništvu glasao je 161 poslanik, dok je za izmene i dopune Zakona o prometu nepokretnosti glasalo 164 poslanika.

Usvojenim zakonskim rešenjima:

  • i građani i advokati mogu da sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti, odnosno ugovor o prometu nepokretnosti mogu da sastavljaju i ugovorne strane u pisanom obliku, ali taj ugovor na kraju mora da overi javni beležnik.

Overa (solemnizacija) vrši se kako bi ugovor dobio karateristike javne isprave i kako bi mogao da služi kao osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti.

  • ukida se isključiva nadležnost notara za sklapanje ugovora o nepokretnosti i
  • notari se obavezuju da plaćaju porez na ostvarenu zaradu, odnosno duzni su da iznos od 30 odsto naplaćene nagrade bez PDV-a, uplate na račun propisan za uplatu javnih prihoda u roku od 15 dana od dana naplate, što do sada nije bilo slučaj.

Ta sredstva će ići u budžet, a njihova krajnja namena trebalo bi da bude "pokrivanje rashoda sudova u zemlji i popravljanje materijalnog stanja zaposlenih u sudovima".

 

Poslanici su izglasali da predloženi zakoni stupe na snagu prvog, a ne osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, kako bi se "sprečila šteta po građane i druga pravna lica".

Skupština nastavlja rad raspravom o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Izvor: RTV