Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI KROVNI DOKUMENT U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u Palati Srbija održana jedanaesta sednica Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Sednici je predsedavala ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, koja je i predsednica Saveta, a bili su prisutni i predstavnici državnih organa koji su u tom telu.

Takođe, događaj je okupio i predstavnike međunarodnih organizacija (Tim za ljudska prava UN u Srbiji, Misija OEBS u Srbiji), nezavisnih tela (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), kao i organizacija civilnog društva, uključujući Platformu organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava.

Čomić je upoznala članove Saveta sa inicijativom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za izradu operativnog dokumenta koji će Srbiji omogućiti po prvi put merenje stanja i praćenje unapređenja stanja ljudskih prava u zemlji.

Ona je poručila da od članova Saveta i učesnika na sednici očekuje da daju punu podršku i da se uključe u proces izrade ovog krovnog dokumenta u oblasti ljudskih prava.

Ministarka je najavila i razmatranje Trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka 23. i 24. novembra 2021. godine u Palati UN u Ženevi.

Takođe, ona je upoznala članove prisutne da Srbija u maju 2022. godine treba da dostavi Komitetu za prava deteta objedinjeni peti i šesti periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta.

Prema njenim rečima, u tom cilju će, u skladu sa novim poslovnikom Saveta, biti formirana tematska grupa koja će pružati savetodavnu podršku radu resorima koji su zaduženi za izveštavanje o primeni Konvencije o pravima deteta.

Na sednici je odlučeno da se formira i tematska grupa za podršku izradi ažuriranog Zajedničkog osnovnog dokumenta o Republici Srbiji, koji je obavezni prateći dokument državnih izveštaja o primeni međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Platforma organizacija za saradnju sa UN mehanizmima za ljudska prava pozdravila je ovu inicijativu i istakla da će njihova mreža organizacija dati punu podršku izradi dokumenta, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.09.2021.
Naslov: Redakcija