Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O FILMSKOJ I DRUGIM AUDIOVIZUELNIM DELATNOSTIMA: Rasprava će trajati do 31. oktobra 2021. godine


U postupku pripreme akata kojim se uređuje oblast kulture, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o filmskoj i drugim audiovizuelnim delatnostima. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 31. oktobra 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje kulturnog sistema: predstavnici državnih organa, ustanove u oblasti kulture, udruženja, umetnici i dr. Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola održaće se, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera, po sledećem rasporedu:

  • 12. oktobar 2021, sa početkom od 12 časova u Beogradu, Kombank dvorana “Sala srpskog filma”;
  • 15. oktobar 2021. godine, sa početkom od 11 časova u Novom Sadu, Arena Cineplex;
  • 19. oktobar 2021. godine, sa početkom u 11 časova u Nišu, Niški kulturni centar;
  • 22. oktobar 2021. godine, sa početkom u 12 časova u Beogradu, Privredna komora Srbije “Sala 1”

Tekst Nacrta zakona biće postavljen na sajtu Ministarstva kulture i informisanja http://www.kultura.gov.rs/ i portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu kulture i informisanja, na obrascu u prilogu, na e-mail: vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture i informisanja, 01.10.2021.
Naslov: Redakcija