Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE RADI UBLAŽAVANJA POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19 U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Pauzirane obaveze prema bankama stižu na naplatu. Postoje tri opcije za otplatu rata


Moratorijum na otplatu kredita završen je zvanično 1. oktobra 2020. godine, a dužnici imaju tri opcije da se odluče kako će odabranu pauzu otplaćivati sa daljim obavezama.

Čak 2,5 miliona građana pristalo je na moratorijum u avgustu i septembru i još više (oko tri miliona) u aprilu, maju i junu. U procentima to je 82 odsto dužnika, odnosno 53 odsto svih kredita samo za drugu rundu moratorijuma. Banke su u obavezi da svim klijentima koji su koristili moratorijum dostave novi plan otplate putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova za dužnika.

Na naplatu dolaze svi krediti - stambeni, keš i dozvoljeni minus i kreditne kartice. A, novi mesečni iznos, koji će plaćati svi koji su prihvatili i prvi i drugi moratorijum, biće veći i za hiljadu dinara nego pre marta kada počele da se primenjuju olakšice. Podsetimo, prvim moratorijumom bio je omogućen zastoj u otplati mesečnih rata u aprilu, maju i junu. Dodatni dvomesečni predah u otplati kredita odnosio se na obaveze dužnika koje dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30. septembra, kao i na dospele neizmirene obaveze dužnika krajem jula, tačnije posle 28. jula kada je doneta odluka o drugom moratorijumu.

Ako, recimo, imate keš kredit od 500.000 dinara, očekujte dodatni trošak od oko 500 dinara i to 310 dinara po osnovu prvog, tromesečnog moratorijuma i 200 dinara više po osnovu moratorijuma u avgustu i septembru. Ukoliko, recimo, za stambeni kredit plaćate mesečnu ratu od 300 evra i ako vam je do kraja otplate ostalo još 10 godina, mesečni trošak sada će vam biti veći za ukupno 750 dinara i to po dva osnova: 300 dinara više po osnovu drugog moratorijuma i 450 dinara po osnovu moratorijuma u aprilu, maju i junu.

Lošije će proći građani koji imaju i stambeni i keš kredit, a koji su koristili obe runde moratorijuma. Praktično, ako za stambeni kredit plaćate mesečnu ratu od 300 evra i ako vam je do kraja otplate ostalo još 10 godina, mesečni trošak sada će vam biti veći za 750 dinara i to po dva osnova: 300 dinara više po osnovu drugog moratorijuma i 450 dinara po onsnovu moratorijuma u aprilu, maju i junu.

Ako želite sami da izračunate novo uvećanje rate, formula je prilično jasna: saberete redovnu kamatu za vreme trajanja zastoja (za sve mesece zastoja) i podelite je sa brojem preostalih rata do kraja otplate kredita. Informaciju o iznosu kamate po mesecima dobili ste u planu otplate po uzimanju kredita, a informaciju možete saznati i ulaskom u podatke o vašem kreditu na internet stranici banke ili u izvodu o kreditu.

Dužnici na raspolaganju imaju tri mogućnosti. Prva je da prihvate plan otplate koji ponudi banka, u kome je rok otplate produžen za dužinu trajanja moratorijuma, a kamate iz moratorijuma raspoređene na preostalo vreme otplate kredita. Druga mogućnost jeste da, ukoliko žele, odjednom plate zaostale rate sa kamatom i nastave otplatu prema dosadašnjem planu. Treća mogućnost je da plate samo kamatu, a da rok otplate kredita produže za broj rata za koje je važio moratorijum.

Dužnik ima na raspolaganju još dve mogućnosti kada mu anuitet ostaje isti do kraja otplatnog perioda. Može odjednom da izmiri sve obaveze obuhvaćene moratorijumom ili samo obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate za period trajanja moratorijuma.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.10.2020.
Naslov: Redakcija