Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I LISTA VODA IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA I GEODETSKIH ORGANIZACIJA: Javni beležnici izdaju izvode lista nepokretnosti u skladu sa Uredbom


Javni beležnici izdaju izvode iz lista nepokretnosti isključivo u skladu sa Uredbom o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 91/202 - dalje: Uredba), saopštila je Javnobeležnička komora Srbije.

Prema toj Uredbi, javni beležnik izvod izdaje tako što putem aplikacije koju obezbeđuje Ministarstvo pravde, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava svojeručnim potpisom i pečatom.

Ova Uredba stupila je na snagu 7. jula i u njoj su jasno definisani uslovi po kojima, javni beležnik može po zahtevu da izdaje građanima papirne izvode iz lista nepokretnosti.

Kako se objašnjava u saopštenju, građanima papirni izvod iz lista nepokretnosti nije potreban za bilo koji pravni posao u vezi sa prometom nekretnina koji obavljaju kod javnih beležnika, pošto beležnici proveravaju status određene nekretnine, uvidom u elektronsku bazu podataka preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS), što im je službena obaveza.

Ovi izvodi se, međutim, kod javnih beležnika izdaju samo kada ih građani traže radi nekog drugog posla koji ne može da bude obavljen kod beležnika.

Javni beležnici, u tim situacijama, izdaju izvod isključivo u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) i pratećom Uredbom, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt 021, 02.10.2020.
Naslov: Redakcija