Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: PROPIS NIJE USAGLAđEN SA ŠIFARNIKOM ZANIMANJA I STRUčNE SPREME NACIONALNE SLUżBE ZA ZAPOšLJAVANJE


Diplomirani profesori biologije, engleskog, fizike, informatike kao i inženjeri informacionih tehnologija mogli bi da imaju zanimljiv susret sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ).

Njihova zanimanja po šifrarniku NSZ ne postoje. I nisu jedina.

Šifrarnik zanimanja koji se trenutno koristi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kako sami potvrđuju, datira iz 1998. godine.

Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), kao ni sam Bolonjski proces nisu usaglašeni sa evidencijom zanimanja koju je taj proces doneo. To znači da se studenti školuju za zanimanja koja naš sistem za zapošljavanje i dalje precizno ne prepoznaje.

U Srbiji je samo na državnim fakultetima evidentirano 139 zanimanja koja ne postoje u zvaničnom šifarniku zanimanja, rekao je prof. dr Miroslav Kuka.

Profesor, u najnovijem projektu Redefinisanost strukture i Strategija razvoja visokog obrazovanja u Srbiji, podseća da sadašnji šifarnik zanimanja potiče iz 1998. i da nije usaglašen sa Zakonom iz 2005. godine zbog čega su zanimanja po bolonjskom procesu zapravo nepostojeća.

Ovo su samo neka od njih: diplomirani profesor biologije, diplomirani profesor fizike, diplomirani menadžer za preduzetnički biznis, strukovni zubni protetičar, analitičar zaštite životne sredine, školski bibliotekar... Spisak se niže, a u njemu su i profesori srpskog i engleskog jezika, solo pevači, ali i diplomirani inženjeri informacionih tehnologija.

Jedan od konstruktivnih predloga za rešavanje ovog problema je da sami fakulteti, kada otvore određeni smer, evidentiraju zanimanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje potvrđuju da koriste Šifrarnik star skoro dvadeset godina.

Nacionalna služba za zapošljavanje koristi zvanični Šifarnik zanimanja i stručne spreme, koji je utvrđen Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada("Sl. list SRJ", br. 9/98 i 25/2000, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 15/2010 - dr. pravilnik). Šifarnik zanimanja i stručne spreme baziran je na Jedinstvenoj nomenklaturi zanimanja (JNZ), usvojenoj 1990. godine, kažu u toj službi.

Oni napominju da iako je taj šifrarnik na snazi nastoje da "intenzivno prate promene u svetu rada i obrazovanja" i da interno to ažuriraju kako bi pomogli onima koji traže posao.

Dodaju i da je to sve što mogu jer na nivou Republike Srbije ne postoji organ/organizacija u čijoj zvaničnoj nadležnosti je praćenje podataka o zanimanjima i njihovom klasifikovanju i šifriranju.

Izvor: Vebsajt B92, 04.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija