Zastava Bosne i Hercegovine

POLOŽAJ I ULOGA PRAVOBRANILAŠTVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE: Paragraf organizuje vebinar 26. novembra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu “Položaj i uloga pravobranilaštva u pravnom sistemu Republike Srbije”, 26. novembra 2021. godine.

Vebinar je namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, advokatima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Učesnici na vebinaru će imati priliku da se upoznaju sa nadležnostima Državnog pravobranilaštva, pravobranilaštva autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, obavezama koje prema pravobranilaštvu imaju državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i javne ustanove.

Poseban deo vebinara biće posvećen načinu postupanja i organizaciji rada pravobranilaštva.

Vebinar daje detaljan prikaz Zakona o pravobranilaštvu, kao i posebnih propisa kojima su uređene nadležnosti pravobranilaštva, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i aktuelnu sudsku praksu.

Teme vebinara:

 • Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik, punomoćnik i samostalna stranka
 • Zastupanje Republike Srbije od strane Državnog pravobranilaštva pred međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i Evropskim sudom za ljudska prava
 • Zastupanje javnih ustanova od strane pravobranilaštva
 • Nadležnosti pravobranilaštva propisane posebnim zakonima
 • Način postupanja Državnog pravobranilaštva
 • Pružanje pravne pomoći od strane pravobranilaštva
 • Pravobranilaštvo autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Obaveznost dostavljanja pismena neposredno pravobranilaštvu
 • Nadležnost pravobranilaštva u postupcima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnu svojinu

Predavači:

 • Sanja Gunjić - zamenik državnog pravobranioca
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Položaj i uloga pravobranilaštva u pravnom sistemu Republike Srbije“.

Izvor: Redakcija, 05.09.2021.