Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2022. GODINE: Sindikati traže 5.000 dinara više za minimalac


Predlog države je da bi minimalna zarada u 2022. trebalo da bude veća od 35.000 dinara, a predsednik Srbije nedavno je čak izneo i konkretnu sumu, naglašavajući da bi minimalac u narednoj godini trebalo da iznosi 35.012 dinara, čime će zakonom garantovani minimalni iznos plate u Srbiji biti veći od 300 evra. Ipak, zvanični pregovori reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca i Vlade Republike Srbije oko visine minimalca nisu još počeli, već se očekuju sredinom avgusta, ali stav sindikata ostaje isti – da ta suma mora da se izjednači sa iznosom minimalne potrošačke korpe, jer sam sadržaj te korpe ne može da omogući egzistenciju tročlane porodice.

Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, naglašava da u proseku iznos potrošačke korpe raste za oko 1.000 dinara na godišnjem nivou, pa minimalna zarada mora da pokriva trošak minimalne potrošačke korpe u tom trenutku.

Polazna osnova u pregovorima biće minimalac od 40.000 dinara, jer je minimalna potrošačka korpa oko 39.000. To su inače podaci za april, a mi ne možemo da znamo koliki će iznos biti u septembru kada se odlučuje o visini minimalca za celu narednu godinu. Zato i predlažemo tih 40.000 dinara, pa je zato i važno da se držimo te polazne osnove – naglašava Vuković.

On podseća da, iako po Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) postoji mogućnost da u toku godine neko od pregovarača pokrene inicijativu, u slučaju da drastično porastu troškovi života, da se poveća i iznos minimalca, to se dosad nikada nije desilo, kamoli na predlog poslodavaca ili vlade.

I ostali reprezentativni sindikati smatraju da je neprihvatljivo da se udovolji zahtevu poslodavaca koji povećanje minimalca uslovljavaju povećanjem osnovice na koju se ne bi plaćali doprinosi.

Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije, nedavno je rekao da to udruženje predlaže dve varijante. Jedna od mogućih je da se podigne minimalna zarada za deset odsto, na 35.000 dinara, i da se izjednači sa neoporezivim iznosom, a druga je da se neoporeziva osnovica sa sadašnjih 18.300 dinara podigne na 26.000.

Nijedna firma nije povećala prihode za deset odsto koliko bi trebalo da se podigne minimalac za narednu godinu, pa bi bilo realno da se poslodavcima pomogne i neoporeziva osnovica povisi na 26.000 dinara – naveo je on.

Da je minimalna zarada u Srbiji na niskom nivou, smatra prof. Ljubodrag Savić, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Jer, uglavnom za onoliko za koliko država poveća minimalac, za toliko se uveća i iznos neoporezivog dela zarada, što je praksa već godinama, primećuje prof. Savić.

To nam pokazuje da teret povećanja minimalne zarade umesto države uvek snose svi građani, a ne poslodavci, a ta nedostajuća sredstva država nadoknađuje ili tako što podiže neke druge poreze, recimo onaj na imovinu, ili što se zadužuje. Zato apelujem na državu da prestane sa takvom politikom, jer država zapravo trpi teror poslodavaca koji je svake godine uslovljavaju uvećanjem neoporezivog dela zarada – ukazuje prof. Savić.

Minimalna cena rada po radnom času sada iznosi 183,9 dinara, odnosno mesečno prosečno 32.126 dinara. Povećana je u odnosu na 2020. godinu za 6,6 odsto, kada je bila 30.022 dinara. Ako u 2022. minimalac bude 35.000, to će biti povećanje od oko deset procenata.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 03.08.2021.
Naslov: Redakcija