Zastava Bosne i Hercegovine

NBS: Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jul


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 20,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,6 miliona, ili 17,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 16,9 miliona, ili 82,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 891.388, od čega je 734.471 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 156.916 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 12.343,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 41,9 milijardi dinara, ili 0,3% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 536,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 12.765 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.190 plaćanja, u vrednosti od 42.953.791,73 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Rad IPS NBS sistema (sistma instant-plaćanja) za jul 2020.

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u julu realizovano je 2.197.340 plaćanja.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 70.882 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 19,9 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 640,3 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 04.08.2020.
Naslov: Redakcija