Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Osoba koja je podnela zahtev za penziju, a nalazi se van radnog odnosa, odnosno osiguranja, ima pravo na zdravstveno osiguranje za sve vreme trajanja postupka, odnosno do donošenja rešenja za penziju. Prijavu Fondu za zdravstveno osiguranje podnosi Fond PIO, na osnovu potvrde da je podnet zahtev za penziju. Ova prijava važi dva meseca


Dojučerašnji zaposleni koji su predali zahtev za penziju Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje često su u nedoumici kako će da se leče dok im penzijsko rešenje ne bude uručeno. Jer, sa danom prekida radnog odnosa poslodavac prestaje da im uplaćuje ne samo doprinose za penzijsko, nego i za zdravstveno osiguranje, pa im je problem šta ako im baš tada zatreba zdravstvena knjižica.

Pogotovo je tokom epidemije virusa korona ovo pitanje bilo problematično, budući da je većina njih zbog svakog manjeg nazeba morala da potraži pomoć lekara, a nisu bili zdravstveno osigurani.

Ovo je, istovremeno, daleko veći problem invalidskim penzionerima kojima će najverovatnije u roku od mesec ili dva koliko čekaju na rešenje PIO fonda zatrebati pomoć doktora. A kako bez knjižice.

Upitani kako je i da li je zakonski regulisan ovaj vakuum i postoji li neki način zdravstvenog osiguranja u tom prelaznom periodu dok ne stigne rešenje o penziji, u PIO fondu potvrdno odgovaraju. Penzioneri, potvrđuju u penzijskom fondu, često postavljaju pitanje kako da obezbede pravo na zdravstvenu zaštitu u periodu kada podnesu zahtev za penziju, a pre toga raskinu radni odnos, pa dok ne ostvare pravo i ne pređu na trajno osiguranje preko Fonda PIO.

Osoba koja je podnela zahtev za penziju, a nalazi se van radnog odnosa, odnosno osiguranja, ima pravo na zdravstveno osiguranje za sve vreme trajanja postupka, odnosno do donošenja rešenja za penziju.

Prijavu Fondu za zdravstveno osiguranje podnosi Fond PIO, na osnovu potvrde da je podnet zahtev za penziju. Stranka dobija u Fondu PIO potvrdu o izvršenoj prijavi na zdravstveno osiguranje i sa njom se obraća nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, na osnovu koje dobija zdravstvenu legitimaciju. Na osnovu date potvrde mogu se osigurati i članovi porodice, naglašavaju u PIO fondu.

Ova prijava važi dva meseca. Ukoliko po isteku tog roka podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na penziju ne dobije rešenje, može ponovo da se obrati nadležnoj filijali fonda zbog ponovnog dobijanja potvrde, to jest produžavanja prijave na zdravstveno osiguranje.

Pomenuta potvrda na osnovu koje se prijavljuje za zdravstveno osiguranje preuzima se lično u filijali.

Ako podnosilac zahteva nije u mogućnosti da dođe u Fond PIO trebalo bi da zna da fond dostavlja potvrdu i na kućnu adresu, ukoliko se obrati pisanim putem nadležnoj filijali Fonda PIO i uz zahtev priloži kopiju lične karte, navode iz ovog fonda.

To znači da nijedan budući penzioner neće ostati bez zdravstvenog osiguranja, odnosno moći će da odlazi kod lekara kao i dok je bio zaposlen. I to sve dok i zvanično ne postane penzioner.

Supružnici penzionera koji nisu radili, a nemaju mogućnosti ni da sami uplaćuju penziju takođe imaju pravo na zdravstveno osiguranje. Zakon pruža mogućnost obezbeđivanja lečenja i članovima uže porodice što supružnici jesu. Potrebno je samo Fondu za zdravstveno osiguranje da podnesu prijavu za zdravstveno i venčani list kao dokaz da su zakoniti supružnici.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 03.07.2021.
Naslov: Redakcija