Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Zaposlena žena koja ima bolesno dete za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta može da koristi naknadu za to vreme i dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete, a pravo na posebnu nega deteta može da traje do pete godine deteta


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021).

Ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović rekao je u raspravi da naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalca.

"Svaka zaposlena žena u vreme porodiljskog odsustva koje traje od dana njegovog otpočinjanja obavezno 28 dana izuzetno po nalazu lekara 45 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva", rekao je Dmitrović.

Uslov je da u tom periodu ima evidentirane osnovice, makar i jednu na koja su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

"Prema odredbama zakona, pre izmena za ostvarivanje ovog prava trebalo je najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade", rekao je Dmitrović.

Dodao je da zaposlena žena koja ima bolesno dete za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta može da koristi naknadu za to vreme i dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete, a pravo na posebnu nega deteta može da traje do pete godine deteta.

Žena koja je poljoprivredni osiguranik, kaže, može da ostvari pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta pri čemu će se za obračun naknade uzimati osnovica na koje su plaćeni doprinosi za penzijsko I invalidsko osiguranje 18 meseci koji prethode rođenju deteta.

"Ova odredba imaće retroaktivno dejstvo od 8. maja 2021. godine", naveo je Dmitrović.

Od 1. januara 2022. zaposlene žene u samostalnoj delatnosti ili su angažovane po osnovu fleksibilnog oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Srbiji, moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih zarada na dan otpočinjanja odsustva.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.06.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija