Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Studentima koji su upisali po propisima koji su važili do 2005. godine, rok za završetak studija produžen je za godinu dana


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o studentskom organizovanju ("Sl. glasnik RS", br. 67/2021) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 67/2021).

Produžen je rok za završetak studija za godinu dana onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je u raspravi da se Zakonom o studentskom organizovanju uređuju pravila za njihovu organizaciju na visokoškolskim ustanovama.

Uvodi se mogućnost studentima koji budu obavljali neku od funkcija u studentskom parlamentu, samostalne visokoškolske ustanove, kao i predstavnicima u studentskoj konferenciji da im se odobri mirovanje studentskih obaveza dok obavljaju te funkcije.

Zakon se odnosi i na studentske organizacije, odnosno podrobno su propisani uslovi koje jedno udruženje treba da ispuni da bi moglo steći status studentske organizacije.

Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju su važne da bi Srbija obnovila punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Izmenama zakona u potpunosti će se, rekao je Ružić, ispuniti evropski standardi i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju.

Članovi Komisije za akreditaciju ne biraju se više na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje nego na osnovu javnog poziva.

Ružić je napomenuo da se izmene odnose i na visokoškolske ustanove koja ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije, u smislu da crkve daju saglasnost za predavanje i upis na akademijski studijski program.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.06.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija