Zastava Bosne i Hercegovine

POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SINGAPUROM


U Singapuru, 26. februara 2021. godine i Beogradu, 5. aprila 2021. godine, potpisan je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (dalje: Ugovor).

Potpisivanje Ugovora je, zbog restrikcija uzrokovanih pandemijom Korona virusa, obavljeno diplomatskim putem, odvojeno (u Singapuru i u Beogradu).

U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Siniša Mali, ministar finansija, a u ime Vlade Republike Singapur, Ugovor je potpisao Lorens Vong (Lawrence Wong) ministar obrazovanja i drugi ministar finansija.

Zaključenje Ugovora predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje između Republike Srbije i Republike Singapur, jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru otklanja dvostruko oporezivanje fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države.

Posebno ističemo da Ugovor stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u Republici Singapur i rezidenata Republike Singapur u Republici Srbiji.

Ugovorom se takođe obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Republike Singapur u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti da primena Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u Republici Singapur, odnosno preduzeća Republike Singapur u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

Posebno ukazujemo da ovaj ugovor predstavlja preduslov za značajna ulaganja investitora iz Republike Singapur u privredu Republike Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.

Dve strane su se dogovorile o preduzimanju mera neophodnih za što skorije potvrđivanje Ugovora, njegovo stupanje na snagu, kao i početak primene, o čemu će zainteresovana stručna javnost blagovremeno biti obaveštena.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, u posebnom članku ćemo objaviti osnovne i detaljnije informacije o rešenjima sadržanim u pojedinim članovima Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 5.5.2021.