Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Promena Ustava u oblasti pravosuđa uslov za dalju reformu pravnog sistema


Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Maja Popović i predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić učestvovali su na prvom javnom saslušanju o Predlogu za promenu Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, koje je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Promene najvišeg pravnog akta u delu koji se odnosi na pravosuđe predviđene su kao aktivnost u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, koji je usvojen od strane Vlade Republike Srbije 27. aprila 2016. godine i revidiran 10. jula 2020. godine.

Popović je ovom prilikom izjavila da će promena Ustava u oblasti pravosuđa biti uslov za dalju reformu pravnog sistema i najznačajnija reforma u oblasti vladavine prava, kao stuba svakog demokratskog društva.

Ona je u tom smislu naglasila da su promene Ustava važne, jer treba da doprinesu unapređenju kvaliteta pravde, kao i većoj nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.

Istovremeno, ministarka pravde je istakla da su analizirane postojeće odredbe Ustava sa stanovišta opštih međunarodnih i evropskih standarda sadržanih u dokumentima Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope (Venecijanske komisije, Grupe država protiv korupcije (GRECO), Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), Konsultativnog veća evropskih sudija, Konsultativnog veća evropskih tužilaca i Evropske mreže saveta pravosuđa).

Na prvom javnom slušanju istaknuto je da su promene Ustava u oblasti pravosuđa neophodne u cilju uspostavljanja boljeg sistema predlaganja, izbora, premeštaja i prestanka funkcije sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

To podrazumeva i veću odgovornost sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koja mora biti podstaknuta ukidanjem probnog perioda prilikom izbora sudija i zamenika javnih tužilaca, koji se prvi put biraju na sudijsku, odnosno javnotužilačku funkciju.

U toku prvog, od više javnih slušanja koja će biti održana na temu promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, Dačić je istakao je da je Ministarstvo pravde nosilac aktivnosti ne samo kada su u pitanju promene Ustava, već i u drugim oblastima za čiju realizaciju je potrebna puna koordinacija svih organa, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.04.2021.
Naslov: Redakcija