Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DIREKTNIH DAVANJA IZ BUDŽETA RS PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: U toku je podnošenje dokumentacije za isplatu direktnih davanja u maju


Privredni subjekti koji žele da ostvare pravo na direktna davanja koja će se isplaćivati u maju mesecu 2021. godine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021), dužni su da:

  • najkasnije do 30. aprila 2021. godine podnesu obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2021. godine i
  • u periodu od 1. aprila do 30. aprila daju posebnu izjavu na portalu Poreske uprave.

Obrazac PPP-PD i izjava se podnose u napred navedenom roku, pri čemu podnošenje istih ne mora biti istovremeno.

Privredni subjekt koji u propisanom roku ne popuni posebnu izjavu na portalu Poreske uprave neće ostvariti pravo na direktna davanja bez obzira na to da li je podnet obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2021. godine.

Napominjemo da privrednim subjektima koji ne podnose obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Više informacija, poreski obveznici mogu naći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije. Takođe, mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno informisati na šalterima "Vaš poreznik" u 37 filijala širom Srbije.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 02.04.2021.
Naslov: Redakcija