Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE: Operatori prenosnog ili distributivnog sistema su dužni da prioritetno preuzimaju struju iz OIE, bez obzira da li je proizvođač u sistemu podsticaja, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada energetskog sistema


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji predviđa više načina za podsticanje proizvodnje "zelenije" energije. Pored postojećih "fid in" tarifa, kojima se proizvođačima struje iz OIE obezbeđuje viša otkupna cena, novi propis obavezuje javna preduzeća iz oblasti energetike da struju iz takvih izvora preuzimaju pre svih ostalih.

Operatori prenosnog ili distributivnog sistema su tako dužni da prioritetno preuzimaju struju iz OIE, bez obzira da li je proizvođač u sistemu podsticaja, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada energetskog sistema.

Predlog zakona definiše sistem podsticaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, koji će i ubuduće biti isplaćivani putem tržišnih premija i "fid-in" tarifa (više otkupne cene struje dobijene iz obnovljivih izvora).

"(Novi propis) treba da stvori pravnu sigurnost za investiranje u sektoru elektroenergetike, grejanja i hlađenja i sektoru transporta", navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Među prvim stvarima koje Predlog zakona definiše su vrste elektrana koje koriste obnovljive izvore energije.

Tu spadaju: hidroelektrane, elektrane na biomasu, biogas, vetroelektrane, solarne elektrane, geotermalne elektrane, elektrane na biorazgradivi otpad, elektrane na deponijski gas, elektrane na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, kao i elektrane koje koriste druge obnovljive izvore energije.

Jednu od važnih odredbi koja je ranije najavljena i koju ovaj Predlog zakona donosi je zabrana izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima.

Ipak, kako se navodi, na predlog Ministarstva energetike i uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine, moguća je njihova izgradnja u zaštićenim područjima.

Pored obaveze da prioritetno preuzima struju iz OIE, Predlogom zakona propisuje se i dostupnost informacija o njenom udelu u toplotnoj energiji, kao i priključenje nezavisnog proizvođača na distributivni sistem toplotne energije.

Definiše se i korišćenje obnovljivih izvora energije u saobraćaju, kao i podsticaji za proizvodnju biogoriva, a najavljuju se i kriterijumi za smanjenje emitovanja gasova sa efektom staklene bašte za biogoriva, biotečnosti i goriva iz biomase.

Zakon propisuje veću upotrebu inovacionih tehnologija i novih izvora obnovljive energije, kao i institut strateškog partnera države u oblasti OIE.

Utvrđena je i mogućnost javnog interesa za eksproprijaciju kada država gradi elektrane sa strateškim partnerom, dok će mere koje lokalne samouprave preduzimaju u takvim situacijama biti određene naknadno, podzakonskim aktima.

Novim zakonom predviđa se da operator prenosnog sistema proizvođaču iz obnovljivih izvora energije izdaje garanciju o njenom poreklu, odnosno potvrdu da je ona proizvedena korišćenjem obnovljivih resursa.

Garancija porekla se izdaje samo jednom za jedan megavat-čas (MWh) proizvedene električne energije i ne može da bude duža od jedne godine, ali može da bude prenosiva.

Garancija koja je izdata u drugim državama, važi i u Srbiji, pod uslovima reciprociteta i u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Kupac ili proizvođač struje, kako se navodi u Predlogu zakona, ima pravo da samostalno proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju, da je skladišti i da njen višak isporuči u distributivni sistem.

U tom slučaju ne mogu da se koriste podsticajne mere u vidu tržišne premije i "fid-in" tarifa, niti važi pravo na garanciju porekla proizvedene struje, a snaga elektrane u tom slučaju ne može da bude veća od odobrene snage priključka kod krajnjeg kupca.

Zakon predviđa i da jedna stambena zajednica može da ima prava i obaveze kupca-proizvođača struje u skladu sa propisanim odredbama, uz uslov da njena elektrana bude izgrađena na zajedničkom delu stambene zgrade.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 02.04.2021.
Naslov: Redakcija