Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

YUCOM: Svakodnevne propise jednostavnije prezentovati građanima


Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM Katarina Golubović ocenila je da nivo komunikacije nije bio na zadovoljavajućem nivou, ali da raste "pre svega zbog urgencija građana, institucija, ka Kriznom štabu". "Kroz sajt covid mi dobijamo neke informacije, one zaista nisu dovoljne. Neophodno je svakodnevne propise koje donosi Vlada mnogo jednostavnije prezentovati građanima. Vrlo često ni mi pravnici ne možemo da se snađemo", kaže Golubović.

Građani koji se nalaze u hali beogradskog sajma najavili su štrajk glađu ukoliko ne budu dobili mogućnost novog testiranja, a zatim su testirani, na inicijativu Zaštitnika građana.

Golubović kaže da se upravo kroz ovaj primer pokazalo koliko su nezavisne institucije u Srbiji bitne.

"Podsetiću da je Zaštitnik reagovao, ne samo u ovom primeru, nego i kada su u pitanju građani Srbije koji su se nalazili u inostranstvu. Imamo primer Poverenice, koja je reagovala sa određenim predlozima Kriznom štabu", kaže ona.

Prema njenim rečima, pravnici nisu u mogućnosti da procene adekvatnost mera koje preduzimaju zdravstveni radnici.

"To će neko kasnije istraživanje pokazati, koliko je naš zdravstveni sistem bio spreman da se suoči sa različitim izazovima koje ovo stanje donosi", kaže ona.

Bitno je, kaže, ispitati svaku informaciju koja dolazi do medija, do institucija.

"Ne treba uvek da se kvalifikuje kao panika, nego kao alarm da se ispitaju određeni navodi", kaže ona.

Čini se, kako je rekla, da nivo komunikacije nije bio na zadovoljavajućem nivou.

"On raste, pre svega zbog urgencija građana, institucija, ka Kriznom štabu. Kroz sajt covid mi dobijamo neke informacije, one zaista nisu dovoljne. Neophodno je svakodnevne propise koje donosi Vlada mnogo jednostavnije prezentovati građanima. Vrlo često ni mi pravnici ne možemo da se snađemo", kaže Golubović.

Kako je rekla, izricanje mere samoizolacije nakon ulaska u zemlju na usmenom nivou je primer nedostatka komunikacije, objašnjenja građanima koje su njihove obaveze u vanrednom stanju.

"Bilo je potrebno objašnjenje od kada neka odluka stupa na snagu, koliko samoizolacija traje, kako mogu da znaju građani koja je njihova konkretna obaveza u ovoj situaciji... Što se tiče samoizolacije, jasno je određeno da traje 28 dana od ulaska na teritoriju Republike Srbije, vrlo lako se može odrediti bilo koji građanin koliko je dužan da bude u samoizolaciji", kaže ona.

Dodala je da može da se zatraži i pisano rešenje od nadležnih organa.

"To je takođe jako bitno zbog regulisanja radno pravnog položaja. Oni se i pred poslodavcima zapravo moraju legitimisati kao lica koja su obavezana na samoizolaciju", kaže ona.

Govoreći o situaciji u kojoj se nalaze razvedeni roditelji, Golubović kaže da od samog početka vanrednog stanja na adresu YUCOM stižu takva pitanja.

"Pre svega majki, da li su one sada dužne da dete predaju ocu na viđanje. Negde su isticale bojazan, s obzirom da se vrlo često otac nalazi u tok radno pravnoj obavezi i u kontaktu je s drugim ljudima. Mi smo majke upućivali na Centar za socijalni rad, koji bi trebalo da daje mišljenje, međutim, oni ne mogu da menjaju odluku suda. Treba imati u vidu interes deteta i ukoliko postoji bilo kakav rizik, najbolje bi bilo da ostane kod kuće", kaže ona.

Svedoci smo, kaže Golubović, prvih skajp suđenja u Srbiji.

"Nama je bio problem, na stranu kako je uvedena ova mogućnost koja nije našim propisima na pravi način predviđena, postavljaće se kasnije pitanje zakonitosti i ustavnosti ovakvih suđenja, mi sada trenutno pokušavamo da sprečimo štetu, s obzirom da se Ustavni sud nije oglasio ni po jednom od predloga inicijativa koje su mu poslate, pokušavamo da obezbedimo javnost ovih suđenja. Pokušavamo da smanjimo štetu, međutim, šteta je već velika po prava na pravično suđenje u Srbiji", kaže ona.

Izvor: Vebsajt N1, 05.04.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija