Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA USTAVNOG SUDA O ZAŠTITI PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU OD NAPLATE POVERILACA: MOGUćA POSLEDICA: POREMEćAJ EKONOMSKOG SISTEMA ZEMLJE


Direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara izjavio je da do poremećaja ekonomskog sistema Srbije može da dođe kada 31. maja, po odluci Ustavnog suda, prestane da važi zaštita 162 preduzeća u restrukutriranju od naprate poverilaca.

Koliko god da su te firme skrhane, dodao je, ipak su to kompleksi koji zapošljavaju oko 40.000 ljudi, što nije šala, a preti takva opasnost.

"Pošto kasnimo šest do sedam meseci u predradnjama za privatizaciju, plašmi se da će neko u ovoj priči da strada", upozorio je Šubara.

Na pitanje da li rok za skidanje moratorijuma za naplatu potraživanja može da bude pomeren, kao što je već jednom urađeno, odgovorio je da će se pokušati dogovor sa Svetskom bankom i MMF-om, ali ovoga puta ne zbog produžavanja rokova nego zbog otpočinjanja privatizacije.

"Ne tražimo sprečavanje prinudne naplate još godinu dana, već da do određenog datuma pokrenemo privatizacije za sva ta preduzeća, pa ako ih prodamo - prodamo. Pokušali smo sve što je u našoj moći", kaže Šubara.

On je takođe ocenio da je predlog novog zakona o privatizaciji o posebnoj prodaji imovine i kapitala greška i da se kroz strateška partnerstva i prodaju kapitala to može brže i bolje da završi.

Šubara je dodao da je lično protiv prodaje imovine, da šest godina nije objavljena nijedna prodaja preduzeća i da je žalosno što se pod pritiskom Svetske banke konačno počelo sa završavanjem privatizacije, iako je to trebalo da se uradi odavno, bez ičijeg pritiska.

Izvor: Tanjug, 5.4.2015.