Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Boračka udruženja da učestvuju u izradi podzakonskih akata


Predstavnici udruženja ratnih vojnih invalida, boraca, civilnih invalida rata i njihovih porodica sastali su se s resornim ministrom Zoranom Đorđevićem kako bi razgovarali o donošenju podzakonskih akata sa ciljem primene usvojenog Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020 - dalje: Zakon).

Ministar Đorđević istakao je da predstavnici udruženja moraju biti uključeni u izradu podzakonskih akata i upoznao ih s načinima pomoću kojih će im to biti i omogućeno.

"Cilj nam je da učestvovanje predstavnika udruženja u izradi podzakonskih akata postane praksa u budućnosti, jer je u interesu i države i članova udruženja najefikasnija primena ovog Zakona. Potrebno je formirati radne grupe u kojima će učestvovati i predstavnici udruženja koji će razmatrati i donositi svoje odluke na različite teme, a činiće ih ljudi koji će radom i znanjem zaista doprineti što efikasnijim i boljim rezultatima", rekao je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja.

Đorđević je rekao da će primedbe i sugestije i onih koji ne budu članovi radnih grupa, biti razmatrane, kao i da će se konačne odluke na kraju zajedno donositi.

Prema njegovim rečima, veoma je bitno da rad radnih grupa bude konstruktivan i efikasan, jer cela procedura izrade i donošenja podzakonskih akata iziskuje dosta vremena, s obzirom da je za to potrebno mišljenje i drugih nadležnih institucija.

Državni sekretar Nenad Nerić istakao je da će se, tokom izrade podzakonskih akata, pravilnici koji već postoje, a važeći su i dobri, prebaciti u normativni akt, dok će se određeni doraditi kako bi bili bolji, a izradiće se i oni koji do sada nisu postojali.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.03.2020.
Naslov: Redakcija