Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U "SLUŽBENOM LISTU EVROPSKE UNIJE" OBJAVLJEN DOPUNSKI KOMENTAR KOMBINOVANE NOMENKLATURE EU: POJAšNJENJA SADRżAJA ODELJAKA, GLAVA I TARIFNIH BROJEVA I PODBROJEVA U CILJU PRAVILNOG SVRSTAVANJA U OKVIRU CN TARIFNIH PODBROJEVA


Pravna baza Paragraf Lex

U "Službenom listu Evropske unije" broj C 76 od 4. marta 2015. godine, objavljen je Dopunski komentar Kombinovane nomenklature EU (European Commission Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Union), koji sadrži dalja pojašnjenja sadržaja Odeljaka, Glava i tarifnih brojeva i podbrojeva u cilju pravilnog svrstavanja u okviru CN tarifnih podbrojeva.

Dopunski komentar je objavljen u segmentu "Informacija EU institucija, tela, kancelarija i agencija", a na osnovu uredbi kojima se propisuje važeća Kombinovana nomenklatura (Uredba Saveta (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Carinskoj tarifi i Uredba Komisije o sprovođenju broj 1101/2014 od 16. oktobra 2014. godine).

Dopunski komentar EU na engleskom jeziku se može pogledati na ovoj adresi (ONLINE)

Izvor: Redakcija, 05.03.2015.