Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE: UNIVERZALNA JURISDIKCIJA NIJE U SKLADU SA PROPISIMA EU


Premijer Hrvatske Zoran Milanović pozvao je vlasti u Beogradu da povuku zakon prema kojem je Srbija proširila nadležnost za procesuiranje ratnih zločina počinjenih na prostoru Hrvatske, jer "iskače iz pravih okvira Evropske unije" dodavši "da se s takvim zakonom ne može ući u EU "

Reč je o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011 - dr. zakon i 6/2015), koje su u Srbiji stupile na snagu 1. januara 2010. godine (odredbe članova 2, 3, 5-8 i 17-20).

Milanović je rekao da će Srbija morati da povuče taj zakon, jer EU funkcioniše po određenim pravilima u području pravosudne saradnje i evropskog naloga za hapšenje. "Zakon koji je na snazi u Srbiji iskače iz tih okvira. To je, naprosto, pravilo ponašanja".

"Nije dopušteno, nije prihvatljivo, ni u skladu s evropskim nalogom za hapšenje, da se propisuje takva vrsta jurisdikcije u okvirima EU", poručio je hrvatski premijer.

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić rekao je da Hrvatska "preduzima sve mere da bi dovela Srbiju u situaciju da mora da povuče taj zakon".

"Oni su tim zakonom prekršili medjunarodne obaveze i ušli u prostor Hrvatske i na odredjeni način se mešaju u naše unutrašnje stvari. Radi se o procesuiranju zločina počinjenih u našoj državi, nad našim državljanima, često od strane naših državljana", objasnio je Miljenić i dodao da se ti procesi moraju voditi u Hrvatskoj.

Izvor: Beta, 05.02.2015.