Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA: Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara, kao i da plan mera iz prethodne godine zajedno sa izveštajem o njegovom sprovođenju dostavi Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine


Svi poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenih su u obavezi da do 31. marta 2021. godine, dostave Plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova u 2021. i Godišnji izveštaj o njegovom sprovođenju u 2020. godini.

Navedena dokumenta se dostavljaju Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd 11070, ili putem emaila na biljana.stojkovic@minljmpdd.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca, 01.01.2021.
Naslov: Redakcija