Zastava Bosne i Hercegovine

POTVRĐEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA JAPANOM


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (dalje: Ugovor).

Podsećamo da je Ugovor potpisan u Beogradu 21. jula 2020. godine, u originalu na engleskom jeziku.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori", broj 8/2020 od 31. decembra 2020. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima, biti obavešteni nadležni organi Japana.

Shodno članu 30. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovor će stupiti na snagu tridesetog dana nakon razmene diplomatskih nota kojima se Republika Srbija i Japan međusobno obaveštavaju da su, u skladu sa domaćim propisima, potvrdile Ugovor, o čemu će zainteresovana stručna javnost blagovremeno biti obaveštena.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene (najranije od 1. januara 2022. godine), u posebnom tekstu objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 5.1.2021.