Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Zakon ne predviđa obavezu škole da istog dana kada se učenik ne pojavi na nastavi obavesti roditelje, ali su zato oni dužni da odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od momenta nastupanja sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi, o tome obaveste školu


U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 27/2018 - dr. zakon) ne postoji odredba po kojoj odeljenski starešina ima obavezu da javlja roditeljima ako se dete ne pojavi na nastavi već je njegova dužnost da brine o urednosti pohađanja nastave, odnosno da opravdava izostanke nakon dostavljenog opravdanja, kažu u Ministarstvu prosvete.

Zakon ne predviđa obavezu škole da istog dana kada se učenik ne pojavi na nastavi obavesti roditelje, ali su zato oni dužni da odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od momenta nastupanja sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi, o tome obaveste školu. Problem je što se određeni broj roditelja toga ne pridržava, kažu u Ministarstvu i dodaju da je za nesavesne roditelje predviđena novčana kazna od 5.000 do 100.000 dinara.

Da li je učenik na nastavi roditelji već sada mogu da saznaju, ako njihova deca pohađaju škole u kojima se koristi elektronski dnevnik. Naravno, uz uslov da svaki nastavnik ima računar u svojoj učionici i da sistem besprekorno radi.

Da bi roditelji proverili da li im je dete u školi i da li je evidentiran izostanak i sa kog časa ne moraju da budu pri računaru, dovoljno je da imaju bilo koji digitalni uređaj koji ima internet. Izostanak se evidentira istog trenutka kada nastavnik to upiše. Planirana je i mogućnost unapređenja ovog sistema u toku drugog polugodišta tako što će roditeljima stizati i mejl sa obaveštenjem da je dete izostalo sa časova i kojih – kažu u Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 01.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija