Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NOVI ZAKON O VOJSCI: Biće predviđena promena organizacione strukture, uvođenje novih bataljona i promene naziva jedinica


Potpuno novi Zakon o vojsci, koji bi trebalo da bude napisan ove godine, podrazumevaće promenu strukture organizacije Vojske Srbije, usvajanje važnih strategija, uvođenje novih bataljona, ali i promene naziva jedinica.

U planu je formiranje novih jedinica, a da je izvesno formiranje bataljona u Loznici.

Postoje i nagoveštaji da će jedinicama biti vraćeni patriotski nazivi iz starih vremena srpske vojske, pa bismo tako po tradiciji iz Prvog svetskog rata dobili Drinsku i Dunavsku jedinicu.

Prva stvar u reorganizaciji je već učinjena kada je rasformirana Specijalna brigada, od koje će biti formirane dve brigade.

Vrlo je verovatno da će vojska dobiti nove uniforme, koje će imati istaknuta patriotska obeležja, zastavu Srbije i natpis "Za slobodu i čast otadžbine" u punoj vidljivosti.

Na uniformama će biti prišivene vrpce odlikovanja i značke za primerne vojnike, najbolje strelce i ostala vojnička priznanja.

Ministar odbrane, Aleksandar Vulin, krajem prošle godine ocenio je da bi zakon o vojsci trebalo da se "napiše ponovo, od prvog do poslednjeg člana", navodeći da se usvajanjem važnih strategijskih dokumenata konačno stiču uslovi "da znamo u kom pravcu treba da vodimo vojsku, pa i kako ona treba da izgleda".

Takođe, u Narodnoj skupštini Republike Srbije su nedavno je usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019) koji predviđa vraćanje činova vodnika 1. klase i kapetana 1. klase, odnosno poručnika bojnog broda u rečnim jedinicama. Ovim dopunama definisano je i vreme provedeno u činu poručnika, kapetana i kapetana 1. klase koje je neophodno za unapređenje u neposredni viši čini. Osim toga, zakonom je pomerena i starosna granica za prijem u profesionalnu vojnu službu sa 43 na 45 godina za oficire.

Izvor: Vebsajt RTV, 04.01.2020.
Naslov: Redakcija