Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Besplatna pravna pomoć namenjena je korisnicima socijalne pomoći, nezaposlenima, građanima sa slabijim materijalnim mogućnostima kao i lica iz osetljivih socijalnih grupa


U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), Gradska uprava grada Sombora pruža besplatnu pravnu pomoć namenjenu korisnicima socijalne pomoći, nezaposlenima, građanima sa slabijim materijalnim mogućnostima kao i lica iz osetljivih socijalnih grupa.

Besplatna pravnu pomoć obezbeđena je za korisnike socijalne pomoći, nezaposlene, i građane sa slabijim materijalnim mogućnostima.

Anketirani građani ističu da su usluge besplatne pravne pomoći mnogi koristili i da su zadovoljni uslugama. Takođe, i kod pravno-imovinskih pitanja kada je reč o plaćanju prenosnih taksi i potrebnih saveta, služba besplatne pravne pomoći je rešila problem brojnih Somboraca.

Tokom 2019. službi besplatne pravne pomoći obratilo više od 1.400 građana a najčešća pitanja su iz oblasti porodičnog prava.

"To su pitanja kao npr. na šta imaju prava i obaveze u toku trajanja bračne zajednice ili, kako može da se razvede bračna zajednica kao i pitanja iz porodičnog prava o izdržavanju dece i izdržavanja roditelja, promena i izmena pravosudne presude i alimentacije. Javljaju se i sa najobičnijim pitanjima, ukoliko ne znaju da popune neki obrazac pa im pomognemo… Obično delimo i pravne savete", objasnila je Suzana Kiralj Geler, šef Odseka za matične poslove, pravnu pomoć, biračke spiskove i automatsku obradu podataka pri Gradskoj upravi.

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći se podnosi na posebnom obrascu, upućuje putem pošte ili neposredno predaje.

"Postoje kolege koji obrađuju zahteve i odlučuju o tome da li će stranku uputiti meni ili će stranku uputiti nekom advokatu", kaže Suzana Kiralj Geler.

U okviru ogranka Advokatske komore Sombor, 115 advokata vrši usluge besplatne pravne pomoći čime je pokrivene advokatske usluge Sombora, Odžaka, Kule i Apatina.

"Tako da u dogovoru sa lokalnom samoupravom, kada se napravi spisak lica koja će se obratiti prvo lokalnoj samoupravi odnosno koji ispunjavaju uslove za pružanje besplatne pravne pomoći, onda će se angažovati kolege po redosledu sa spiska koji će obavljati tu besplatnu pravnu pomoć!", rekao je Dragan Konjević, predsednik Ogranka advokatske komore Vojvodine, ogranak Sombor.

Dobrom organizacijom i saradnjom kancelarija za pružanje besplatne pravne pomoći i kancelarije lokalnog ombudsmana, zaštićen je socijalni milje koji se obraća ovim institucijama.

"Takođe, vodilo se računa i o mađarskoj nacionalnoj manjini, s obzirom da koleginica perfektno govori mađarski jezik, pa se nije desilo da neko uđe u naše kancelarije a da izađe nezadovoljan ili još gore neuslužen!", istakla je Čarna Petričević, lokalna ombudsmanka grada Sombora.

Rešenje za odobravanje pravne pomoći, ukoliko je zahtev osnovan, građani dobijaju nakon osam dana u odnosu na podnošenje zahteva.

Izvor: Vebsajt RTV, Ružica Parčetić, 02.12.2019.
Naslov: Redakcija