Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA JE UPISANO REŠENJE O PRETHODNOJ MERI
 • NEOBAVEZNOST POSTAVLJANJA ZVUČNE SIGNALIZACIJE NA PRUŽNOM PRELAZU
 • PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ SUBVENCIJA ZARADE ZA SVAKU ZAPOSLENU OSOBU SA INVALIDITETOM PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
 • KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 84/2019: • Uredba je na snazi od 30. novembra 2019. godine •
 • POJAŠNJENJE REDA "KOREKCIJA PRERAČUNA" U OBRAČUNU PLATE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
 • NE)MOGUĆNOST DA ZAPOSLENI NA RADNOM MESTU INTERNI REVIZOR BUDE ČLAN NADZORNOG ODBORA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
 • POVEĆANJE PLATE MEDICINSKOJ SESTRI ZAPOSLENOJ NA RADNOM MESTU MEDICINSKA SESTRA NA INFORMACIJAMA
 • OBEZVREĐENJE IMOVINE PREMA ZAHTEVIMA MSFI ZA MSP U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2019. GODINU:
  • • Poređenje sa punim MRS/MSFI •
  • • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - novembar 2019. godine •
  • • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Republici Srbiji - novembar 2019. godine •
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA PREKOMERNU UPOTREBU JAVNOG PUTA
 • PREPORUKE ZA EFIKASNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA PREKO PAYPAL RAČUNA U INOSTRANSTVU
Izvor: Paragraf Lex