Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU: Gazdinstva će u kraćem roku stizati do direktnih podsticaja


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sledeće godine planira uvođenje portala E-agrar, novog softverskog rešenja Uprave za agrarna plaćanja, koje će omogućiti efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava, a kasnije i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

“Novo softversko rešenje predstavlja elektronski portal preko kojeg će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu, podnositi elektronske zahteve za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, menjati podatke, obnavljati registracije i eventualno se brisati iz registra. Poljoprivredna gazdinstva imaće mogućnost da podnose zahteve za direktna plaćanja – podsticaje po površini i podsticaje za životinje. Portal je sredstvo i za uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka”, navode u resornom Ministarstvu.

Kroz E-agrar, koji će početi sa radom u julu 2022. godine, biće omogućena razmena podataka sa registrima koji vode jedinstvene matične brojeve građana i podatke o prebivalištu.

“Kada bude uspostavljen E-agrar poljoprivrednici će na jednostavan način elektronskim putem podnositi zahtev za direktne podsticaje i osim zahteva koje će moći da podnose elektronskim putem, neće morati da prikupljaju dodatnu dokumentaciju i šalju je u Upravu za agrarna plaćanja”, objašnjavaju u Ministarstvu poljoprivrede.

Novo softversko rešenje omogućiće poljoprivrednicima da za kraće vreme dobiju podsticaje, jer će obrada predmeta znatno kraće trajati, i sva razmena i provera podataka između registara vršiće se automatski.

“Na ovaj način će doći do uštede vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva. Čitav proces finalno će se odraziti i na promenu načina rada Uprave za agrarna plaćanja jer će na taj način doći do bržeg odobravanja podsticaja kao i brže isplate zahteva”, ističu u resornom Ministarstvu.

Kada je reč o bazi podataka E-agrara, objašnjavaju da će aplikacija postati jedinstvena, elektronska i centralizovana evidencija svih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Takođe, biće uspostavljena softverska razmena informacija sa drugim državnim organima i organizacijama koji vode evidenciju.

Izvor: Vebsajt Biznis, Marija Jovanović, 01.11.2021.
Naslov: Redakcija