Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: Poresko umanjenje za vozila starosti preko pet pa do osam godina, umesto sadašnjih 15 procenata, biće 25 procenata


Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji se tiče umanjenja poreza na motorna vozila sa zapreminom motora većom od 2.000 kubnih centimetara.

Izmene su predložene imajući u vidu da se tržišna vrednost putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 kubnih centimetara brže umanjuje po osnovu starosti u odnosu na ostala motorna vozila. S tim u vezi, ukazala se potreba da se kod oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila doslednije sprovede ustavni princip oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika.

Navedenim izmenama i dopunama predloženo je da se umanji poresko opterećenje za ta vozila starosti preko pet do dvadeset godina, a poreske stope će biti znatno niže od postojećih.

Prema predlogu će poresko umanjenje za vozila starosti preko pet pa do osam godina, umesto sadašnjih 15 procenata, biti 25 procenata.

Prema priloženoj tabeli, za vozila iz ove kategorije čija zapremina motora je od 2.001 do 2.500 kubnih centimetara registracija će koštati 43.687 dinara, umesto sadašnjih 49.512 dinara.

Registracija vozila čija zapremina motora je od 2.501 do 3.000 kubika koštaće 88.530 dinara umesto sadašnjih 100.334 dinara.

Registracija vozila sa zapreminom većom od 3.000 kubnih centimetara koštaće 182.977 dinara umesto sadašnjih 207.374 dinara.

Poreska olakšica za vozila starosti od osam do 10 godina, prema predlogu će biti 40 procenata umesto 25 odsto, koliko sada iznosi.

U toj kategoriji će vlasnici vozila zapremine od 2.001 do 2.500 kubnih centimetara plaćati registraciju u visini od 34.950 dinara umesto 43.687 dinara koliko sada staje.

Za vozila zapremine od 2.501 do 3.000 kubnih centimetara registracija će koštati 70.824 dinara umesto sadašnjih 88.530 dinara.

Registracija za vozila zapremine veće od 3.000 kubika koštaće 146.382 dinara, a sada staje 182.977 dinara.

Najveće poresko umanjenje predloženo je za vozila starija od 10 pa do 20 godina, jer je predloženo da iznosi 65 procenata umesto postojećih 40 odsto.

Prema tabeli, vlasnici vozila zapremine od 2.001 do 2.500 kubika plaćaće 20.387 dinara umesto sadašnjih 34.950 dinara.

Za vozila zapremine od 2.501 do 3.000 kubika registracija će iznositi 41.314 dinara umesto postojećih 70.824 dinara.

Nominalno, najveće umanjenje iznosa registracije biće za vozila sa zapreminom većom od 3.000 kubika, jer će za njih registracija koštati 85.389 dinara, a sada staje 146.382 dinara.

Za vozila starosti preko 20 godina dodatno umanjenje nije predloženo, zato što se za ta vozila i sada plaća 20 odsto od propisanog iznosa poreza.

Objašnjava se da bi se dodatno umanjenje kod oporezivanja vozila starijih od 20 godina moglo smatrati podsticajem za njihovu nabavku, što nije prihvatljivo sa stanovišta bezbednosti saobraćaja na putevima i unapređenja zaštite životne sredine.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.11.2021.
Naslov: Redakcija