Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Republički geodetski zavod da blagovremeno rešava žalbe građana


Zaštitnik građana zatražio je od Republičkog geodetskog zavoda, nakon utvrđenja da je načinio propuste u radu na štetu građana i da nije postupao po presudi Upravnog suda, da bez odlaganja odluči o pristiglim žalbama građana i donese odluke zasnovane na zakonu.

Zaštitnik građana pokrenuo je postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada RGZ-a na osnovu brojnih pritužbi građana koji su bili nezadovoljni zbog nedonošenja odluka RGZ po žalbama na rešenja službi za katastar nepokretnosti i nepostupanja po presudi Upravnog suda.

Tokom postupka kontrole, Zaštitnik građana je utvrdio da RGZ nije preduzeo sve aktivnosti u cilju blagovremenog donošenja odluka po žalbama na rešenja službi za katastar nepokretnosti, niti je u zakonskom roku postupio po presudi Upravnog suda, sve na štetu podnosilaca pritužbi.

Zaštitnik građana je ponovo ukazao RGZ-u da argumenti za nepostupanje po žalbama na rešenja službi za katastar nepokretnosti koje je dostavio ovoj instituciji nemaju uporište u bilo kojoj važećoj zakonskoj odredbi jer se odredbe zakona kojima su propisani rokovi ne mogu rastegljivo tumačiti, kao i da potpuno neosnovano pravi razliku u postupanju po predmetima koji se vode preko E-šaltera i onih koji se ne vode na taj način čime određenu grupu građana stavlja u nepovoljniji položaj.

S obzirom da ostvarenje imovinskih prava u određenom broju slučajeva zavisi od okončanja predmeta u kojima je izjavljena žalba, Zaštitnik građana traži da ga RGZ u roku od 60 dana obavesti o postupanju po preporukama, da odluči po žalbama građana i donese meritorne odluke.

Zaštitnik građana još traži od RGZ-a da preduzme sve potrebne mere da obezbedi blagovremeno odlučivanje u upravnim stvarima, uz poštovanje zakonom propisanih rokova, da vodi računa da se u drugostepenom postupku odluke donose bez odlaganja, kao i da preduzme sve potrebne mere kako bi se obezbedilo blagovremeno postupanje po pravosnažnim presudama nadležnih sudova.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 2.11.2021.
Naslov: Redakcija