Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Rok za otkup viškova tovne junadi produžen do 20. novembra 2020. godine


Vlada Republike Srbije je Uredbom o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2("Sl. glasnik RS", br. 126/2020), produžila je rok za otkup viškova tovne junadi sa 30. oktobra na 20. novembar. Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po osnovu ovog programa korisnici će moći da podnesu do 25. novembra.

Odgajivačima je tako ostalo još dvadesetak dana da iskoriste duple podsticaje za prodaju. Grupacija uzgajivača junadi pri udruženju "Agroprofit" saopštila je da su klanice i izvoznici, prema još nepotpunim podacima, do sada preuzeli oko 4.000 junadi i da su te isporuke išle uglavnom za Izrael. Kako ističu, tovljači su junad prodali po ceni od 1,85 do 1,9 evra za kilogram žive mere.

Kada se uz ovo dodaju dve premije, od 20.000 i 15.000 dinara, ostvarili su izuzetnu cenu od oko 2,5 evra po kilogramu. Za produženje ove pomoći ostalo je još oko 1,2 miliona evra, što je dovoljno za podsticaj prodaje oko 7.000 junadi, navode u ovoj grupaciji. Ističu da su tokom otkupa najviše junadi utovarile velike farme pri kompanijama, a najviše Industrija mesa "Đurđević".

U poslednjih nekoliko dana izvoznici su umanjili cene na 1,7 do 1,8 evra i nude telad kao deo nadoknade za junad. Farmeri u ovakve aranžmane nerado ulaze zbog visoke cene teladi – kažu u ovom udruženju i dodaju da namera države da sa dva miliona evra pomogne taj sektor i otvori tržište još nije dala pun efekat.

Smatraju da bi u rešavanje problema trebalo da se uključi i Privredna komora Srbije. Njihov predlog je da se otkup, uz podsticaje, produži do kraja godine.

Ističu da se, zahvaljujući i državnim podsticajima, u Srbiji gaje najkvalitetnije tovne rase, a da će po broju goveda limuzinske rase Srbija uskoro biti vodeći uzgajivač priplodnih grla.

U udruženju naglašavaju da je sada glavni cilj pronaći tržišta za izvoz i najavljuju da će se uskoro obratiti vladi sa konkretnim programima za razvoj tovnog govedarstva u idućoj godini, jer se ovom granom stočarstva do sada bavilo oko 16.000 gazdinstava.

Izvor: Vebsajt Politika, Ivana Albunović, 30.10.2020.
Naslov: Redakcija